Làm cách nào để sao lưu Samsung S9 vào Google Drive?

Điều hướng nhanh chóng

Sao lưu Samsung S9 của bạn vào Google Drive để dễ dàng truy cập trong trường hợp khẩn cấp.

  1. Mở ứng dụng Google Drive trên điện thoại của bạn và đăng nhập.
  2. Nhấn vào ba dòng ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ ứng dụng, sau đó chọn Cài đặt.
  3. Trong phần "Chung", hãy nhấn vào Sao lưu và khôi phục.
  4. Trong trường "Đích sao lưu", hãy nhấn vào Google Drive (hoặc một vị trí khác mà bạn muốn).
  5. Trong "Tần suất sao lưu", chọn tần suất bạn muốn sao lưu: hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.