Làm cách nào để chuyển số dư trên Google Play của tôi sang một tài khoản Gmail khác?

Có một số cách khác nhau để chuyển số dư trên Google Play của bạn sang một tài khoản Gmail khác.Bạn có thể sử dụng ứng dụng Google Play, giao diện web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.Sử dụng ứng dụng Google Play Để chuyển số dư trên Google Play của bạn bằng ứng dụng Google Play, trước tiên hãy mở ứng dụng và đăng nhập.Sau đó chọn "Tài khoản của tôi" từ menu chính.Trong "Số dư của bạn", hãy nhấn vào "Gửi".Nhập địa chỉ email của người nhận và nhấn "Gửi". 2.Sử dụng Giao diện web Để chuyển số dư trên Google Play của bạn bằng giao diện web, trước tiên hãy mở https://play.google.com/store/apps và đăng nhập bằng thông tin tài khoản của bạn.Tiếp theo, trong phần "Số dư của bạn", hãy nhấp vào "Chuyển tiền".Trên trang tiếp theo, nhập địa chỉ email của người nhận và nhấn "Chuyển tiền". 3.Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba Nếu bạn muốn chuyển số dư trên Google Play của mình bằng dịch vụ của bên thứ ba, thì có một số tùy chọn trực tuyến.Một số dịch vụ này cung cấp các ứng dụng di động mà bạn có thể tải xuống điện thoại hoặc máy tính của mình; những người khác cung cấp các trang web mà bạn có thể truy cập trên máy tính hoặc điện thoại của mình.

Làm cách nào để chuyển tín dụng Google Play của tôi sang tài khoản mới?

Có một số cách để chuyển số dư trên Google Play của bạn sang một tài khoản Gmail khác.Bạn có thể sử dụng ứng dụng Google Play, giao diện web hoặc ứng dụng của bên thứ ba.

Ứng dụng Google Play có sẵn trên các thiết bị Android và iOS.Giao diện web có sẵn tại g.co/play/balance. Ứng dụng của bên thứ ba có tên là Chuyển số dư cũng có thể được sử dụng để chuyển tín dụng trên Google Play của bạn sang một tài khoản khác.Chuyển số dư khả dụng cho cả thiết bị Android và iOS.

Để sử dụng ứng dụng Google Play:

Để sử dụng giao diện web:

Để sử dụng ứng dụng của bên thứ ba: 1) Tìm kiếm "Chuyển số dư" trong App Store hoặc Cửa hàng Play 2) Cài đặt và mở ứng dụng Chuyển số dư 3) Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn 4) Chọn số tiền bạn muốn chuyển 5) Nhấn vào "Gửi" 6) Tiền của bạn sẽ được chuyển trong vòng 24 giờ Nếu bạn cần trợ giúp chuyển tiền, vui lòng truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.

  1. Mở ứng dụng Google Play trên thiết bị của bạn Chạm vào ba dòng ở góc trên cùng bên trái của màn hình Chọn "Chuyển tiền"Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn Chọn số tiền bạn muốn chuyển Chạm vào "Gửi"Tiền của bạn sẽ được chuyển trong vòng 24 giờ Nếu bạn cần trợ giúp chuyển tiền, vui lòng truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.
  2. Truy cập g.co/play/balance Trên trang chính, nhấp vào "Chuyển tiền"Trên trang tiếp theo, nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn Nhấp vào "Gửi"Tiền của bạn sẽ được chuyển trong vòng 24 giờ Nếu bạn cần trợ giúp chuyển tiền, vui lòng truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.

Làm cách nào để bạn gửi cho ai đó số dư trên Google Play của bạn?

Số dư trên Google Play là một cách để lưu trữ tiến trình trò chơi và thành tích của bạn.Bạn có thể gửi cho ai đó số dư trên Google Play của mình qua email hoặc thông qua ứng dụng Google Play. Để gửi số dư trên Google Play của bạn qua email: 1.Mở ứng dụng Gmail trên điện thoại của bạn 2.Ở góc trên cùng bên trái, nhấp vào cài đặt3.Trong phần "Chung", nhấp vào "Gửi thư". 4.Trong trường "Tới:", hãy nhập địa chỉ email của người đó5.Trong trường "Chủ đề", hãy nhập "Chuyển số dư trên Google Play" 6.Nhấp vào Gửi7.Người nhận sẽ nhận được một email có hướng dẫn về cách truy cập số dư trên Google Play của họ8.Để chuyển số dư trên Google Play của bạn thông qua ứng dụng Google Play: 1.Mở ứng dụng Google Play2.Trên màn hình chính, chạm vào Menu 3.Trong "Tài khoản của tôi", hãy nhấn vào Cài đặt 4.Trong "Dịch vụ GooglePlay", hãy nhấn vào Quản lý tài khoản5.Nhấn vào Thêm tài khoản6.Nhập địa chỉ email của người đó7.Nhấn vào Tiếp theo 8. Nhập mật khẩu googleplay của bạn9. Nếu bạn có nhiều tài khoản được thiết lập với các mật khẩu khác nhau, hãy chọn mật khẩu bạn muốn sử dụng (mặc định là mật khẩu chính) 10. Chọn xem bạn muốn thêm tiền từ một tài khoản khác hay sử dụng số tiền đã được lưu trữ trong tài khoản Google play của bạn11. Nhập thông báo sẽ hiển thị khi họ đăng nhập vào tài khoản mới12. Nhấn vào Kết thúc 13. Tài khoản mới của người đó bây giờ sẽ có quyền truy cập vào số dư Google Play đã chuyển của họ14. Nếu bạn không cần quyền truy cập vào GOOGLE PLAY BALANCE đã chuyển của họ nữa, hãy xóa Tài khoản của họ khỏi Tài khoản của tôi bằng cách làm theo các bước sau: 1) Mở Tài khoản của tôi2) Tìm tên của họ3) Nhấn vào đó 4) Ở cuối màn hình này, nhấn Xóa tài khoản15Nếu ai đó gửi cho bạn tiền và bạn không có địa chỉ gmail liên kết với tài khoản googleplay đó - hãy làm theo các bước sau: - Truy cập https: // account-googleapis-com / add_account?email = YOUREMAIL & password = YOURPASSWORD & autoLogout = true & name = YourNewAccountName16- Điền tất cả thông tin bắt buộc17- Nhấp vào Tạo18- Tên Tài khoản Mới của bạn bây giờ sẽ hiển thị trong Tài khoản - GOOGLEAPIS - TÊN TÀI KHOẢN MỚI CỦA BẠN19- Sao chép và dán liên kết này vào Email20- Nhấp vào Gửi21- Của bạn Tài khoản mới bây giờ sẽ có Tiền được gửi vào tài khoản đó!22Xin lưu ý: Gửi tiền cho ai đó bằng phương pháp này không tự động thêm họ làm bạn trên Facebook hoặc Twitter. - Để thêm họ làm bạn trên Facebook hoặc Twitter: - Trên Tài khoản của tôi -> Bạn bè -> Chỉnh sửa Hồ sơ22 Xin lưu ý: Sau khi chuyển tiền được gửi bằng phương thức này, chúng không thể được truy xuất. - Nếu vì lý do nào đó, bạn cần lấy lại số tiền đã gửi bằng phương thức này, vui lòng liên hệ với support @ gameloftgamescom23

Làm cách nào để chuyển số dư trên Google Play của tôi giữa các thiết bị?

Bạn có thể chuyển số dư google play của mình giữa các thiết bị bằng cách đăng nhập vào tài khoản gmail của bạn, sau đó chuyển mọi khoản tiền có sẵn từ thiết bị này sang thiết bị khác được liên kết với cùng địa chỉ gmail đó. (Ví dụ: nếu có 1 thiết bị được liên kết với 1 địa chỉ gmail và 2 thiết bị được liên kết với 2 địa chỉ gmail khác nhau, 2 số dư riêng biệt đó sẽ cần được chuyển).

Xin lưu ý: Gửi tiền cho ai đó bằng phương pháp này không tự động thêm họ làm bạn trên Facebook hoặc Twitter. - Để thêm họ làm bạn trên Facebook hoặc Twitter: - Trên Tài khoản của tôi -> Bạn bè -> Chỉnh sửa Hồ sơ22 được gửi bằng phương pháp này, chúng không thể được truy xuất.

Bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản Google Play này sang tài khoản Google Play khác không?

Có, bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản Google Play này sang tài khoản Google Play khác.Quá trình này tương đối đơn giản và có thể được thực hiện trong vài phút.

Đầu tiên, hãy mở ứng dụng Google Play trên điện thoại hoặc máy tính của bạn.

Tiếp theo, nhấp vào nút menu (ba dòng xuống từ đầu màn hình) và chọn "Cài đặt".

Trong "Tài khoản và thanh toán", hãy tìm tài khoản bạn muốn chuyển tiền và nhấp vào tài khoản đó.

Trang "Thanh toán" sẽ mở ra.

Chọn "Thêm phương thức thanh toán".

Nhập thông tin ngân hàng của bạn, bao gồm tên ngân hàng, số tài khoản và số định tuyến của bạn.Nếu bạn không có số định tuyến, chỉ cần để trống.Bạn cũng sẽ cần nhập mật khẩu Google play của mình nếu có.Cuối cùng, chọn "Chuyển tiền".

Bây giờ bạn sẽ được đưa đến một trang nơi bạn có thể nhập số tiền bạn muốn chuyển.Nhấp vào nút "Gửi" màu xanh lam ở cuối trang.

Sau khi gửi yêu cầu của bạn, hãy đợi xác nhận rằng quá trình chuyển đã hoàn tất.

Làm cách nào để chia sẻ số dư trên Google Play của tôi với gia đình?

Nếu bạn muốn chia sẻ số dư trên Google Play của mình với gia đình, bạn có thể làm như vậy bằng cách chuyển số dư vào tài khoản Gmail của họ.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng Google Play trên thiết bị của bạn.
  2. Nhấn vào Menu (ba dòng liên tiếp).
  3. Nhấn vào Cài đặt (ba dòng liên tiếp).
  4. Trong "Tài khoản và đồng bộ hóa", hãy nhấn vào Liên kết gia đình.
  5. Trong "Tùy chọn liên kết gia đình", hãy nhấn vào mũi tên màu xanh lam bên cạnh tên tài khoản của người mà bạn muốn chia sẻ số dư trên Google Play của mình, sau đó nhấn vào Chuyển số dư.
  6. Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chuyển số dư trên Google Play của mình, sau đó nhấn OK.

Làm cách nào để sử dụng số dư Google Play của tôi trên nhiều thiết bị?

Tôi có thể sử dụng số dư trên Google Play của mình để mua ứng dụng và trò chơi không?Làm cách nào để chuyển số dư trên Google Play của tôi sang một thiết bị mới?Tôi có thể sử dụng số dư Google Play của mình trên nhiều thiết bị cùng một lúc không?Quy trình chuyển số dư trên Google Play của bạn sang tài khoản khác là gì?Có giới hạn số tiền có thể được chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác bằng Số dư trên Google Play không?Tôi có thể sử dụng số dư trên Google Play của mình để mua các vật phẩm trong trò chơi hoặc nội dung cao cấp trên các ứng dụng và trò chơi không?Làm cách nào để đổi mã lấy nội dung miễn phí hoặc các tính năng cao cấp được cung cấp thông qua các ứng dụng và trò chơi trên thiết bị Android?"

Số dư trên Google Play là một loại tiền ảo có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau.Bạn có thể sử dụng nó để mua ứng dụng, trò chơi, nhạc, sách, phim, chương trình truyền hình và hơn thế nữa.Bạn cũng có thể chi tiêu nó để mua hàng trong ứng dụng hoặc nội dung cao cấp.Không có giới hạn về số tiền bạn có thể chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác bằng Số dư trên Google Play.Tuy nhiên, một số giao dịch có thể yêu cầu các bước xác minh bổ sung.

Quá trình chuyển số dư trên Google Play của bạn sang tài khoản của người khác là gì?

Quá trình chuyển số dư trên Google Play của bạn sang tài khoản của người khác tương đối đơn giản.Trước tiên, bạn sẽ cần đăng nhập vào tài khoản Google Play của mình và nhấp vào tab "Tài khoản của tôi".Tiếp theo, bạn sẽ cần chọn liên kết "Số dư của bạn" nằm ở cột bên trái.Cuối cùng, bạn sẽ cần sao chép và dán địa chỉ email mà bạn muốn chuyển số dư của mình vào trường "Tới" và sau đó nhấp vào nút "Gửi".Sau khi số dư của bạn đã được chuyển, bạn có thể đóng tài khoản Google Play của mình và mở một tài khoản mới có cùng địa chỉ email nếu muốn.

Có thể chia Cân bằng Googleplay của bạn cho nhiều người / tài khoản không?

Không có câu trả lời phù hợp cho tất cả cho câu hỏi này, vì cách tốt nhất để chuyển số dư trên Google Play của bạn sang một tài khoản Gmail khác có thể khác nhau tùy thuộc vào tình huống cá nhân của bạn.Tuy nhiên, một số mẹo về cách chuyển số dư trên Google Play của bạn sang một tài khoản Gmail khác bao gồm sử dụng dịch vụ của bên thứ ba hoặc chuyển tiền qua ngân hàng trực tuyến.Ngoài ra, hãy nhớ đọc kỹ hướng dẫn sau trước khi bắt đầu quy trình để tránh bất kỳ biến chứng nào có thể xảy ra.

Nếu tôi thêm tiền vào Googleplaybalance của mình, tôi có thể Sử dụng ngay lập tức hoặc đặt tiền vào tài khoản cho đến khi được sử dụng không?

Nếu bạn thêm tiền vào số dư trên Google Play của mình, bạn có thể sử dụng số tiền đó ngay lập tức khi mua hàng hoặc số tiền này sẽ nằm trong tài khoản cho đến khi được sử dụng.