Làm cách nào để chuyển Google Photos từ tài khoản này sang tài khoản khác?

Nếu bạn muốn chuyển Google Photos của mình từ tài khoản này sang tài khoản khác, bạn có thể thực hiện theo một số cách khác nhau.

Một cách là sử dụng ứng dụng Google Photos trên điện thoại hoặc máy tính của bạn.Mở ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản mà bạn muốn chuyển ảnh.Sau đó chọn ảnh bạn muốn di chuyển và nhấn “Xuất”.Bạn cũng có thể sử dụng nút “Chuyển” trên menu chính của Google Photos nếu bạn đã thiết lập nhiều tài khoản.

Một tùy chọn khác là sử dụng Google Drive.Mở Google Drive và đăng nhập bằng tài khoản mà bạn muốn chuyển ảnh.Sau đó, chọn tất cả các ảnh mà bạn muốn di chuyển và nhấn “Sao chép”.Sau đó, bạn có thể dán chúng vào một thư mục mới trên máy tính hoặc điện thoại của mình bằng một trong các phương pháp được đề cập trước đó.

Tôi có thể di chuyển Google Photos của mình sang một tài khoản khác không?

Có, bạn có thể di chuyển Google Photos của mình sang một tài khoản khác.Tuy nhiên, trước tiên, bạn cần sao chép ảnh từ tài khoản cũ sang tài khoản mới.Để làm điều này:

 1. Mở Google Photos trên thiết bị cũ của bạn.
 2. Chọn ảnh bạn muốn chuyển.
 3. Nhấp vào ba dòng ở góc trên cùng bên trái của màn hình (những dòng có dấu chấm).
 4. Chọn "Sao chép vào tài khoản mới".
 5. Nhập tên và mật khẩu tài khoản mới của bạn vào các trường xuất hiện và nhấp vào OK.

Làm cách nào để chia sẻ Google Photos của mình với người khác?

Nếu bạn muốn chia sẻ Google Photos của mình với người khác, bạn có thể thực hiện theo một số cách khác nhau.

Đầu tiên, bạn có thể gửi cho họ một email có liên kết đến ảnh.

Thứ hai, bạn có thể chia sẻ ảnh trên Google+ hoặc một nền tảng mạng xã hội khác.

Thứ ba, bạn có thể sử dụng ứng dụng Google Photos trên điện thoại hoặc máy tính của mình để chia sẻ ảnh với ai đó.

Thứ tư, bạn có thể sử dụng tính năng "Chia sẻ ảnh" trong Gmail để chia sẻ ảnh với những người khác đã đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Cách dễ nhất để chuyển Google Photos là gì?

Có một số cách khác nhau để chuyển Google Photos từ tài khoản này sang tài khoản khác.Một cách là sử dụng ứng dụng Google Photos trên điện thoại hoặc máy tính của bạn.Bạn cũng có thể chia sẻ ảnh với những người khác bằng ứng dụng Google Photos hoặc bằng cách gửi cho họ một email có liên kết đến album ảnh.Cuối cùng, bạn có thể sao chép ảnh từ tài khoản này sang tài khoản khác bằng nút “Sao chép” trong menu chính của Google Photos.

Làm cách nào để xuất Google Photos của tôi?

Nếu bạn muốn xuất thư viện Google Photos của mình sang một tài khoản khác, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Google Photos trên thiết bị của bạn.
 2. Nhấn vào ba dòng ở góc trên cùng bên trái của màn hình chính.
 3. Chọn Cài đặt từ menu xuất hiện.
 4. Trong "Tài khoản và ảnh", hãy nhấn vào Xuất ảnh và video.
 5. Trên trang tiếp theo, hãy chọn một tùy chọn để xuất ảnh của bạn: theo ngày hoặc theo album (nếu bạn có nhiều ảnh).
 6. Nhấn vào Tiếp theo để tiếp tục.

Tôi có thể tải xuống Google Photos của mình không?

Nếu bạn muốn chuyển Google Photos của mình từ tài khoản này sang tài khoản khác, bước đầu tiên là đăng nhập vào cả hai tài khoản.Tiếp theo, mở ứng dụng Google Photos trên một trong hai thiết bị và chọn ảnh bạn muốn chuyển.Ở bên trái của màn hình, nhấn vào Thêm.Trong "Tài khoản", hãy chọn tài khoản bạn muốn chuyển ảnh của mình sang, sau đó nhấn vào Chuyển.Bạn sẽ được hỏi xem bạn có chắc chắn muốn tiếp tục chuyển không.Nhấn Có nếu bạn chắc chắn rồi đợi quá trình kết thúc.

Có cách nào để sao lưu Google Photos của tôi không?

Không có câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi này, vì cách tốt nhất để chuyển Google Photos từ tài khoản này sang tài khoản khác có thể khác nhau tùy thuộc vào các trường hợp cụ thể liên quan.Tuy nhiên, một số mẹo về cách chuyển Google Photos từ tài khoản này sang tài khoản khác có thể bao gồm sử dụng dịch vụ lưu trữ ảnh của bên thứ ba, xuất và nhập ảnh theo cách thủ công hoặc sử dụng ứng dụng dành cho máy tính để bàn như Sync cho Windows hoặc iCloud cho Mac.

Điều gì xảy ra nếu tôi xóa album GooglePhotos của mình?

Nếu bạn đã xóa album GooglePhotos của mình, mọi ảnh trong đó sẽ biến mất vĩnh viễn.Bạn không thể khôi phục chúng từ bản sao lưu hoặc khôi phục chúng thông qua trang web Google Photos.Nếu muốn giữ lại bất kỳ ảnh nào, bạn cần phải chuyển chúng sang tài khoản khác, sau đó xóa album cũ ở đó.

9Làm thế nào để xóa ảnh khỏi google ảnh 10 xóa mục 11Chọn đích 12Xác nhận xóa13Chia sẻ ảnh?

14Download photos15Delete album16Upload new photo17Create slideshow18Copy albums19Move photos20delete photo21upload to google drive22share on social media23print24view25manage26edit27export28download29view30delete31copy32move33share34print35manage36edit37export38download39view40delete41upload to google drive42share on social media43print44view45manage46edit47export48download49view50delete51upload to google drive52share on social media53print54view55manage56edit57export58download59view60delete61upload to google drive62share on social media63print64View65Manage66Edit67Export68Download69View70Delete71Upload New Photo72Share Photo?73Xóa mục74Chọn điểm đến75Xác nhận xóa76Chia sẻ ảnh?77Download Photos78Delete Album79Upload New Photo80Create Slideshow81Copy Albums82Move Photos83Delete Photo84Upload To Google Drive85Share On Social Media86Print87View88Manage89Edit90Export91Download92View93Delete94Upload To Google Drive95Share On Social Media96Print97View98Manage99Edit100Export101Download102View103Delete104Upload To Google Drive105Share On Social Media106Print107Preview108Export109Preview110Preview111Preview112Preview113Preview114Preview115Preview116 Preview117 Preview118 Preview119 Preview120 Preview121 Preview122 Preview123 preview124 preview125 preview126 preview127 preview128 preview129 preview130 view131 delete132 upload133 share134 print135 manage136 edit137 export138 download139 view140 delete141 tải lên google drive142 chia sẻ trên socialmedia143 print144 view145 management146 edit147 export148 download149 view150 delete151 upload lên google drive152 share onsocialmedia153 print154 View155 Manage156 Edit157 Export158 Download159 View160 Delete161 Tải lên Google Dri ve162 Chia sẻ trên mạng xã hội163 In164 Xem165 Được quản lý166 Chỉnh sửa167 Xuất168 Tải về169 Xem170 Xóa171 Tải lên ảnh mới172 Chia sẻ Ảnh?173 Xóa mục174 Chọn điểm đến175 Xác nhận xóa176 Chia sẻ Ảnh?177 Tải xuống ảnh178 Xóa album179 Tải lên ảnh mới180 Tạo trình chiếu181 Sao chép album182 Di chuyển ảnh183 Xóa ảnh184 Tải lên Google Drive185 Chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội186 In187 Xem188 Managem 189 Chỉnh sửa190 Xuất191 Tải xuống192 Xem193 Xóa194 Tải lên Google Drive195 Chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội196 In197 Xem198 Managem 199200 Export201 Tải xuống Upload To Google Drive205 ShareOnSocialMedia206 Print207 Preview208 Export209 Preview210 Prevew211Prevew212Prevew213Prevew214Prevew215Prevew216 Prevew217 Prevew218 Prevew219 Pre Veiw220previews221 previews222 previews223 previews224 previews225 previews226 previews227 previews228previews229previews230previews231 pre veiw232 pre veiw233 pre veiew234 pre veiw235 pre veiew236 pre vieew237 preview238 preview239 preview240 preview241previeew242 previeew243 previeew244previev245previev246previev247previev248 Previeuws249Previeuws250Previeuws251Previeuws252 Previeuws253 Previeuws254 Previuws255Previuews256Previuews257 Prevuews258 Prevuews259 Prevuews260

Cách chuyển ảnh của bạn từ tài khoản này sang tài khoản khác trong Gmail, YouTube và Picasa.

 1. Mở email nơi bạn muốn lưu trữ ảnh của mình.
 2. Nhấp vào tab "Ảnh" ở đầu email.
 3. Chọn tất cả ảnh của bạn bằng cách nhấp và giữ phím Ctrl (Command) trong khi nhấp vào từng ảnh.