Bạn có thể thấy ai đã bình chọn trong cuộc thăm dò trên Instagram của bạn không?

Nếu bạn có một cuộc thăm dò trên Instagram, bạn có thể xem ai đã bình chọn bằng cách xem phần "tổng số phiếu bầu" trên trang chi tiết của cuộc thăm dò ý kiến ​​của bạn.Phần này hiển thị số phiếu bầu mà mỗi người dùng đã bỏ ra.

Bạn cũng có thể xem ai đã bỏ phiếu cho cuộc thăm dò của mình bằng cách xem phần "phiếu bầu của người dùng" trên trang chi tiết cuộc thăm dò của bạn.Phần này hiển thị tên và tài khoản Instagram của tất cả những người dùng đã bình chọn cho cuộc thăm dò của bạn.

Bạn xem kết quả của một cuộc thăm dò trên Instagram như thế nào?

Khi bạn chạy một cuộc thăm dò trên Instagram, về cơ bản bạn đang hỏi những người theo dõi của mình một câu hỏi.Bạn có thể xem ai đã bỏ phiếu cho cuộc thăm dò của mình bằng cách chuyển đến tab “Xem kết quả” và nhấp vào nút “Người đã bỏ phiếu”.Điều này sẽ hiển thị cho bạn danh sách những người đã bỏ phiếu cho cuộc thăm dò của bạn.

Kết quả của một cuộc thăm dò trên Instagram luôn hiển thị cho công chúng, vì vậy điều quan trọng là bạn phải suy nghĩ về cách bạn muốn sử dụng thông tin này trước khi thực hiện một cuộc thăm dò.

Những người bình chọn trên một cuộc thăm dò trên Instagram có thể ẩn danh không?

Các cuộc thăm dò trên Instagram là một cách tuyệt vời để lấy ý kiến ​​của khán giả về một chủ đề.Tuy nhiên, một số người có thể muốn ẩn danh khi bỏ phiếu.Họ có thể làm được điều đó không?

Có, những người bình chọn cuộc thăm dò trên Instagram có thể ẩn danh nếu họ chọn làm như vậy.Điều này là do ứng dụng không theo dõi ai đã bỏ phiếu trong một cuộc thăm dò và do đó không có bất kỳ cách nào để xác định ai đã bỏ phiếu.Ngoài ra, Instagram chỉ yêu cầu người dùng nhập địa chỉ email của họ để bỏ phiếu cho một cuộc thăm dò.Do đó, không có thông tin cá nhân nào được chia sẻ với ứng dụng hoặc bất kỳ ai khác liên quan đến việc chạy cuộc thăm dò.

Những loại câu hỏi nào có thể được hỏi trong một cuộc thăm dò trên Instagram?

Làm thế nào để bạn tạo một cuộc thăm dò trên Instagram?Lợi ích của việc sử dụng cuộc thăm dò trên Instagram là gì?Bạn có thể đo lường mức độ thành công của một cuộc thăm dò trên Instagram bằng cách nào?Bạn có thể sử dụng một cuộc khảo sát để thu thập phản hồi về một cuộc thăm dò trên Instagram không?Cách tốt nhất để xử lý phản hồi tiêu cực trên một cuộc thăm dò trên Instagram là gì?Bạn có thể xóa một bài thăm dò sau khi nó đã được bình chọn không?Làm cách nào để bạn ngăn mọi người bỏ phiếu nhiều lần trong một cuộc thăm dò trên Instagram?Có thể thay đổi câu hỏi trong một bài thăm dò sau khi nó đã được bỏ phiếu không?Làm cách nào để ngăn mọi người bỏ phiếu nếu họ không phải là người dùng đã đăng ký Instagram?"

  1. Những loại câu hỏi nào có thể được hỏi trong một cuộc thăm dò trên Instagram?
  2. Làm thế nào để bạn tạo một cuộc thăm dò trên Instagram?
  3. Lợi ích của việc sử dụng cuộc thăm dò trên Instagram là gì?
  4. Bạn có thể đo lường mức độ thành công của một cuộc thăm dò trên Instagram bằng cách nào?
  5. Bạn có thể sử dụng một cuộc khảo sát để thu thập phản hồi về một cuộc thăm dò trên Instagram không?
  6. Cách tốt nhất để xử lý phản hồi tiêu cực trên một cuộc thăm dò trên Instagram là gì?
  7. Bạn có thể xóa một bài thăm dò sau khi nó đã được bình chọn không?
  8. Làm cách nào để bạn ngăn mọi người bỏ phiếu nhiều lần trong một cuộc thăm dò trên Instagram?
  9. Có thể thay đổi câu hỏi trong một bài thăm dò sau khi nó đã được bỏ phiếu không?

Các cuộc thăm dò trên Instagram kéo dài bao lâu?

Các cuộc thăm dò trên Instagram kéo dài trong 24 giờ.Sau đó, cuộc bình chọn sẽ được đóng lại và không có phiếu bầu mới nào có thể được thêm vào.

Có bất kỳ hạn chế nào để tạo một cuộc thăm dò trên Instagram không?

Các cuộc thăm dò trên Instagram là một cách tuyệt vời để nhận phản hồi từ những người theo dõi bạn.Tuy nhiên, có một số hạn chế để tạo một cuộc thăm dò trên Instagram.Ví dụ: bạn không thể sử dụng các nút biểu quyết tự động gửi phiếu bầu cho bên thứ ba.Ngoài ra, bạn chỉ có thể tạo các cuộc thăm dò có tối đa 1.000 phiếu bầu.Cuối cùng, các cuộc thăm dò trên Instagram sẽ hết hạn sau 24 giờ.

Điều gì xảy ra nếu tôi vô tình không tham gia cuộc thăm dò ý kiến ​​trên Instagram mà tôi đang tham gia?

Nếu bạn vô tình dừng cuộc thăm dò trên Instagram mà bạn đang tham gia, bình chọn sẽ vẫn được tính và kết quả sẽ được hiển thị trên hồ sơ của bạn.Tuy nhiên, nếu bạn xóa hoàn toàn cuộc thăm dò, bình chọn sẽ không được tính và không có kết quả nào được hiển thị.

Tôi có thể thay đổi phiếu bầu của mình trong một cuộc thăm dò trên Instagram sau khi tôi đã gửi nó không?

Có, bạn có thể thay đổi phiếu bầu của mình trên một cuộc thăm dò trên Instagram sau khi bạn đã gửi nó.Để làm điều này, hãy truy cập trang của cuộc thăm dò và nhấp vào nút "bỏ phiếu" bên cạnh phiếu bầu ban đầu của bạn.Sau đó, chọn tùy chọn bỏ phiếu mới và gửi phiếu bầu mới của bạn.

Mỗi người có thể bỏ bao nhiêu phiếu bầu trong một cuộc thăm dò trên Instagram?

Các cuộc thăm dò trên Instagram cho phép bạn thu thập phiếu bầu từ một nhóm người.Điều này có nghĩa là mỗi người có thể bỏ tối đa 400 phiếu bầu trong cuộc thăm dò.Tuy nhiên, Instagram sẽ chỉ tính phiếu bầu đầu tiên được gửi cho mỗi cuộc thăm dò.Vì vậy, nếu ai đó bỏ phiếu nhiều lần trong một cuộc thăm dò, tổng số phiếu bầu của họ sẽ được tính là 400.Ngoài ra, Instagram sẽ không tính bất kỳ phiếu bầu nào bị bỏ trống hoặc không bao gồm địa chỉ email.

Những người theo dõi của tôi có được thông báo nếu tôi bỏ phiếu cho một trong các cuộc thăm dò của họ không?

Bạn có thể thấy ai đã bình chọn trong cuộc thăm dò trên Instagram của bạn không?

Những người theo dõi của tôi có được thông báo nếu tôi bỏ phiếu cho một trong các cuộc thăm dò của họ không?

Tùy thuộc vào loại bình chọn, bạn có thể có hoặc không thể xem ai đã bình chọn.Ví dụ: nếu bạn đang biểu quyết cho một câu hỏi yêu cầu mọi người chọn giữa hai tùy chọn, thì những người theo dõi bạn sẽ không được thông báo.Tuy nhiên, nếu bạn đang bỏ phiếu cho một câu hỏi yêu cầu mọi người chia sẻ ý kiến ​​của họ, thì những người theo dõi bạn sẽ được thông báo và có thể xem tùy chọn nào đã thắng.

Có cách nào để chia sẻ cuộc thăm dò trên Instagram với những người không theo dõi tôi không?

Các cuộc thăm dò trên Instagram là một cách tuyệt vời để nhận phản hồi từ những người theo dõi bạn.Tuy nhiên, không có cách nào để chia sẻ cuộc thăm dò trên Instagram với những người không theo dõi bạn.Bạn chỉ có thể chia sẻ các cuộc thăm dò do bạn hoặc người nào đó mà bạn Theo dõi tạo ra.

Các cuộc thăm dò đã hết hạn có tự động bị xóa khỏi hồ sơ của tôi không?

Nếu bạn có một cuộc thăm dò đã hết hạn, Instagram sẽ tự động xóa cuộc thăm dò khỏi hồ sơ của bạn.Nếu bạn muốn giữ cuộc thăm dò trên hồ sơ của mình, bạn cần phải đăng lại cuộc thăm dò đó.

13 Nếu tôi xóa một bài đăng có một cuộc thăm dò đang hoạt động, kết quả có còn hiển thị không?

Nếu bạn xóa một bài đăng có một cuộc thăm dò đang hoạt động, kết quả sẽ không còn hiển thị nữa.Tuy nhiên, nếu bạn đăng lại cùng một cuộc thăm dò với một chủ đề mới, kết quả sẽ vẫn hiển thị.