Hur startar du en inspelning i Google Meet?

För att starta en inspelning i Google Meet måste du först öppna appen och logga in.Därifrån kan du klicka på knappen "Inspelning" i det övre högra hörnet av skärmen.

När du väl är i inspelningsläge är allt du behöver göra att börja prata!För att stoppa inspelningen, tryck bara på den röda "stopp"-knappen på din mikrofon.

Här är några andra användbara tips:

-Om din mikrofon inte fungerar som den ska, testa att starta om telefonen eller ändra ljudinställningarna i Google Meet.

-För att zooma in eller ut medan du spelar in, använd de två knapparna på vardera sidan av din mikrofon (de med pilar).

-Om du vill pausa eller återuppta din inspelning senare, tryck bara på "återuppta" eller "pausa" igen från inspelningsmenyn.

Hur stoppar man en inspelning i Google Meet?

Google Meet är en app för videokonferenser som låter dig få kontakt med andra människor i realtid.För att starta en inspelning, öppna mötesfönstret och klicka på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet.Därifrån väljer du "Spela in".Du kan stoppa en inspelning när som helst genom att klicka på den röda "stopp"-knappen.

Var kan jag hitta mina inspelningar i Google Meet?

Det finns några sätt att spela in i Google Meet.

När du har spelat in dig själv ser du en lista med inspelningar i din mötesmapp under Möte > Inspelade sessioner > Mitt namn (eller vilket namn som är kopplat till ditt konto). Du kan spela vilken som helst av dessa inspelningar genom att klicka på den och välja Spela upp från popupmenyn som visas.

  1. Klicka på mikrofonikonen i det övre vänstra hörnet av skärmen och börja prata.
  2. Om du använder en stationär dator öppnar du Google Meet och klickar på högtalarikonen i det nedre högra hörnet av skärmen.
  3. Om du använder en mobil enhet öppnar du Google Meet och trycker på de tre raderna i det övre vänstra hörnet av skärmen för att öppna menyraden.Tryck på Inspelning och börja prata.
  4. Du kan också använda röstkommandon för att spela in dig själv: säg "spela in mig" eller "börja spela in".

Vilket format sparas mina inspelningar som i Google Meet?

Google Meet är en app för videokonferenser som låter dig enkelt spela in och dela videor med andra.För att börja spela in, öppna Google Meet-appen och klicka på knappen "Recording" i det nedre vänstra hörnet.Du kommer att se en lista över alla dina aktuella inspelningar.Formatet på dina inspelningar beror på vilken typ av möte du använder Google Meet för:

-För gruppmöten kommer dina inspelningar att sparas som .GTM-filer.

-För en-mot-en-möten kommer dina inspelningar att sparas som .MP4-filer.

Kan jag redigera mina inspelningar efter att de är klara i Google Meet?

Google Meet är en videokonferensplattform som låter dig spela in och dela möten med andra.Du kan redigera dina inspelningar efter att de är klara i Google Meet, men vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på vilken typ av mötesinspelning du gör.Om du till exempel gör en mötesavskrift kan du inte ändra eller lägga till text till den efter att den har spelats in.

Så här börjar du spela in ett möte:

För att stoppa inspelningen:

  1. Öppna Google Meet och logga in.
  2. Klicka på knappen Möte till vänster på skärmen.
  3. På mötessidan klickar du på Spela in möte .
  4. I avsnittet Inspelningsalternativ väljer du vem som ska kunna gå med i mötet (inklusive dig själv), välj ett rum där mötet ska äga rum och börja spela in genom att klicka på Starta inspelning .
  5. Klicka på Stoppa inspelning .
  6. Om det fortfarande finns personer i mötet när det stoppas kommer de att meddelas och har möjlighet att lämna innan det raderas automatiskt senare i Google Meet (beroende på dina inställningar). Annars kommer eventuella återstående inspelningar att raderas kort därefter.

Vad händer med min inspelning om jag lämnar mötet tidigt i Google Meet?

Om du lämnar mötet i förtid kommer din inspelning att raderas.Om du har en telefon eller dator med Google Hangouts på kan du fortfarande komma åt och se dina inspelningar genom att gå till Meet > Historik.

Måste alla deltagare vara närvarande för att inspelningen ska ske i Google Meet?

Nej, alla deltagare behöver inte vara närvarande för att inspelningen ska ske i Google Meet.Det rekommenderas dock att alla deltagare är närvarande så att eventuella frågor eller funderingar kan lösas.Om en deltagare inte kan närvara kan de tillhandahålla en suppleant som kommer att kunna delta i inspelningen.

Om du är frånvarande från ett möte kommer din frånvaro fortfarande att registreras och tillgänglig i Google Meet så länge du har tillhandahållit en alternativ representant.

När slutar inspelningarna?

Inspelningarna för Google Meet-möten varar vanligtvis i 60 minuter.Men om det finns några frågor eller problem som måste åtgärdas efter att 60-minutersgränsen har löpt ut, kan mötesarrangörerna välja att fortsätta spela in tills dessa problem har lösts.

Kan jag dela mina inspelningar med personer som inte var med i mötet?

Google Meet är ett utmärkt sätt att hålla reda på viktiga möten och dela inspelningar med andra som inte var på plats.Du kan enkelt dela inspelningar med deltagare via e-post, Google Drive eller YouTube.

Vilka sekretessinställningar kan jag välja för mina inspelningar i google meet?

Google Meet är en videokonferenstjänst som låter dig komma i kontakt med andra personer som använder Google Chrome.För att starta ett möte, öppna Google Meet och klicka på plusknappen i det nedre vänstra hörnet.

Du kan välja om dina möten ska spelas in eller inte.Om du vill spela in ditt möte, välj "Spela in möte" från menyn till höger på skärmen.

För att ändra dina sekretessinställningar för inspelningar, gå till "Inställningar" i Google Meet och under "Sekretess och säkerhet" välj "Dina inspelningar".Här kan du välja vilka personer som kan se dina inspelningar och styra hur länge de ska lagras.

Vem äger rättigheterna till mina inspelningar gjorda på google meet?

Google Meet är en videokonferenstjänst som låter användare spela in och dela möten med andra.Vilket företag som äger rättigheterna till inspelningar gjorda på Google Meet beror på i vilket land mötet ägde rum.I vissa länder, som USA, äger skivbolag upphovsrätten till alla inspelningar som görs på Google Meet.I andra länder, som Tyskland, där Google Meet ägs av Google, tillåts användare att spela in och dela möten utan rädsla för att bryta mot upphovsrättslagar.

I vilken utsträckning kan jag redigera mina Google Meet-inspelningar?Finns det en gräns för hur länge mina inspelade möten kan vara på google meet?

Google Meet är ett bra sätt att hålla reda på dina möten med kollegor och kunder.Du kan spela in mötet, samt göra anteckningar och dela filer.Det finns dock vissa begränsningar för hur länge dina inspelade möten kan vara på Google Meet.Det finns ingen gräns för längden på ett möte, men du får bara ha 10 minuter för varje inspelning.Dessutom kan du inte redigera eller radera inspelningar efter att de har gjorts.