Hur infogar man en prenumeration i Google Dokument?

Det finns några sätt att infoga en prenumeration i Google Dokument.Ett sätt är att använda kortkommandot Ctrl+Skift+S.Ett annat sätt är att använda menyalternativet Infoga och välja Subscript.Slutligen kan du också använda kortkommandona Ctrl+J respektive Ctrl+K. vilken metod du än väljer, se till att du anger rätt syntax för att prenumerera text i Google Dokument. Följande är några exempel på hur man prenumererar text i Google Dokument:

 1. För att prenumerera på ett ord, skriv "Ctrl+Skift+S" och skriv sedan ordet som du vill prenumerera.
 2. För att skriva in flera ord, skriv först "Ctrl+J" och skriv sedan varje ord som du vill prenumerera.
 3. För att upphöja ett ord, skriv "Ctrl+Skift+U" och skriv sedan ordet som du vill ha upphöjt.
 4. Om du vill upphöja flera ord, skriv först "Ctrl+K" och skriv sedan varje ord som du vill ha upphöjt.

Vad är genvägen för att infoga en prenumeration i Google Dokument?

För att infoga en prenumeration i Google Dokument, använd kortkommandot "Ctrl+Skift+S".Detta kommer att infoga ett upphöjt nummer bredvid texten du skriver.Om du till exempel skriver "1" kommer Google Dokument att skapa en prenumeration av "1" bredvid ordet "en".

Hur ändrar du teckensnittsstorleken för en prenumeration i Google Dokument?

Följ dessa steg för att ändra teckensnittsstorleken för en prenumeration i Google Dokument:

 1. Öppna dokumentet där du vill ändra teckensnittsstorleken för sänkningen.
 2. Klicka på fliken "Teckensnitt" längst upp på skärmen.
 3. Välj "Subscript" från rullgardinsmenyn bredvid "Typ".
 4. Ändra teckenstorleken efter dina behov genom att klicka på pilarna bredvid "Teckenstorlek.

Kan du formatera prenumerationer annorlunda i Google Dokument?

Det finns några sätt att formatera prenumerationer i Google Dokument.

Det enklaste sättet är att använda kommandot "subscript":

 1. Öppna ditt dokument i Google Dokument.
 2. Skriv "subscript" i sökfältet högst upp på sidan.
 3. Klicka på "Subscript"-knappen som visas bredvid texten du vill prenumerera.
 4. Ange numret du vill prenumerera på och klicka på OK.

Hur ser du till att en prenumeration visas konsekvent i ett dokument i Google Dokument?

Det finns några sätt att se till att dina prenumerationer visas konsekvent i ett dokument i Google Docs:1.Använd samma teckensnitt och storlek för alla dina prenumerationer.2.Använd samma formatering för alla dina prenumerationer.3.Se till att du använder rätt tecken för prenumeration (ett gement "s" för siffror, ett stort "S" för bokstäver).4.Använd rätt syntax när du infogar en nedsänkt text i ett dokument: föregå siffran med ett kommatecken och placera den efter bokstaven eller ordet det refererar till.5.Kontrollera din stavning och grammatik innan du skickar in ditt dokument till Google Dokument så att dina prenumerationer visas korrekt på sökmotorer och andra användares dokument. Om du har några frågor om hur du infogar en prenumeration i Google Docs är du välkommen att kontakta oss på [email protected] .

Har alla webbläsare stöd för visning av upphöjda och nedsänkta tecken från Google Dokument?

Ja, alla webbläsare stöder visning av upphöjda och nedsänkta tecken från Google Dokument.För att infoga ett sänkt tecken i ett dokument, följ dessa steg:

För att infoga ett sänkt tecken i ett dokument, följ dessa steg:

 1. Klicka på texten du vill prenumerera på.
 2. På fliken Hem, i gruppen Teckensnitt, klicka på Subscript (eller Superscript).
 3. I dialogrutan Nedsänkt eller Upphöjd som öppnas skriver du ett tal mellan 1 och 9 för att ange hur många gånger du ska öka eller minska teckenstorleken på texten och klicka sedan på OK.
 4. Klicka på texten du vill prenumerera på.
 5. På fliken Hem, i gruppen Teckensnitt, klicka på Subscript (eller Superscript).
 6. I dialogrutan Nedsänkt eller Upphöjd som öppnas, skriv ett tal mellan 1 och 9 för att ange hur många gånger du ska öka eller minska teckenstorleken på texten; klicka sedan på OK.

Vad händer om jag försöker kopiera och klistra in text med upphöjd eller nedsänkt formatering i ett annat program från Google Dokument?

Om du försöker kopiera och klistra in text med upphöjd eller nedsänkt formatering i en annan applikation från Google Dokument, kommer texten att formateras som om den hade skrivits med små bokstäver.För att infoga upphöjd eller nedsänkt formatering i ditt dokument, välj först texten du vill formatera och klicka sedan på knappen "Formatera" (de tre raderna i en triangel) i verktygsfältet.Därifrån kan du välja mellan "Superscript" eller "Subscript.

Kan jag använda jokertecken när jag söker efter dokument med upphöjd eller nedsänkt formatering i Google Dokument?

Ja, du kan använda jokertecken när du söker efter dokument med upphöjd eller nedsänkt formatering i Google Dokument.Du kan till exempel söka efter "doc* med nedsänkt" för att hitta alla dokument som har en upphöjd formatering tillämpad på dem.Alternativt kan du söka efter "doc[superscript]*" för att hitta alla dokument som har en nedsänkt formatering tillämpad på dem.

Om jag samarbetar i ett dokument med någon, kommer de att kunna se mina ändringar av upphöjd eller nedsänkt formatering i realtid?

Ja, medarbetare kommer att kunna se dina ändringar av upphöjd eller nedsänkt formatering i realtid.Men om du gör betydande ändringar i formateringen av ett nedsänkt eller upphöjt textblock, rekommenderas det att du först sparar dokumentet som ett utkast så att andra medarbetare kan granska och kommentera ditt arbete innan du slutför det.

Vad är det maximala antalet upphöjda eller nedsänkta tecken som kan användas på text i Google Dokument?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom det beror på vilken version av Google Dokument du använder och inställningarna som du har konfigurerat.Enligt Googles supportdokumentation är det maximala antalet upphöjda eller nedsänkta tecken som kan appliceras på text i ett Google Dokument-dokument 255.Det betyder att du kan använda upp till 256 olika tecken för att representera super- eller subskript, vilket borde räcka för de flesta ändamål.Om du behöver mer utrymme för dina upphöjda eller nedsänkta tecken kan du öka gränsen genom att redigera dokumentets inställningar.

Finns det några speciella överväganden som måste göras när du använder Superscript eller Subscript-tecken i ekvationer som skapats med ekvationsredigeraren i Google docs?

Det finns några saker att tänka på när du infogar upphöjda eller nedsänkta tecken i ekvationer som skapats med ekvationsredigeraren i Google docs.Se först till att texten du anger är omgiven av citattecken.För det andra, var medveten om hur de upphöjda och nedsänkta tecknen kommer att påverka formateringen av din ekvation.Slutligen, se till att använda rätt tecken för varje situation.Här är några tips om hur du infogar upphöjda och nedsänkta tecken i Google docs:

Det finns några saker att tänka på när du infogar upphöjda eller nedsänkta tecken i ekvationer som skapats med ekvationsredigeraren i Google docs: Se först till att...

 1. Upphöjda och nedsänkta tecken kan infogas genom att först markera texten du vill inkludera i en ekvation och sedan trycka på Ctrl+Skift+S (för upphöjd) eller Ctrl+Skift+T (för nedsänkt).
 2. Insättningspunkten ändras automatiskt för att representera var det upphöjda eller nedsänkta tecknet kommer att visas.Se till att placera den där du vill ha den innan du trycker på Enter/Return.
 3. Om du behöver justera storleken på ett upphöjt eller nedsänkt tecken efter att det har infogats, dra helt enkelt dess kant med muspekaren.
 4. När du arbetar med ekvationer som innehåller båda typerna av tecken, kom ihåg att upphöjda texter alltid går över siffror medan nedsänkta tecken går under dem.Till exempel skulle 2^(−+1) resultera i att "2^(−+1" visas på skärmen istället för "2^{−5}+1".

Hur kan jag ta bort alla instanser av superscripting eller subscripting från mydocuments en gång ingoogledocuments?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom det bästa sättet att ta bort alla förekomster av prenumeration eller prenumeration från ett dokument kan variera beroende på de specifika formateringskraven för det dokumentet.Några tips om hur man infogar nedsänkta och upphöjda texter i Google Dokument kan dock inkludera att man använder kortkommandon, väljer text med musen eller använder specifika formateringsalternativ som är tillgängliga i redigeraren.Dessutom kan användare använda onlineverktyg som Subscriptions & Superscripting Remover för Google Docs för att snabbt och enkelt ta bort alla instanser av prenumeration och superscripting från sina dokument.