Hur inspekterar jag ett Google-formulär?

1.Öppna formuläret i din webbläsare2.Klicka på länken "Inspektera" högst upp i formuläret3.Du kommer att se en förhandsgranskning av formuläret och lite information om det4.För att inspektera ett specifikt fält, klicka på det5.För att se alla fält, klicka på "Alla fält"6.För att ändra visningen till endast text, klicka på "Endast text"7.För att skriva ut eller exportera formuläret, klicka på "Skriv ut" eller "Exportera".8.

Vad måste jag titta efter när jag inspekterar ett Google-formulär?

 1. Se till att alla fält är korrekt märkta och ifyllda Kontrollera efter stavfel Leta efter obligatoriska fält som saknas Dubbelkolla formulärets layout Kontrollera om det finns ogiltiga eller ofullständiga data Kontrollera att alla formulärinmatningar är korrekt formaterade Bekräfta att formuläret använder rätt Google-formulärmall Kontrollera för att se om några dolda fält har exponerats Jämför de inlämnade uppgifterna med vad som angavs Kontrollera att alla värden stämmer överens mellan formulär Granska eventuella anpassningar som gjorts i formuläret. Utför en allmän granskning av den övergripande designen
 2. Se till att alla fält är korrekt märkta och ifyllda: Fält ska vara tydligt markerade med etiketter, och inmatningsvärden ska skrivas in i lämpliga rutor utan fel eller extra mellanslag i dem (till exempel "Förnamn" istället för "Förnamn" ). Om det finns några frågor om ett fälts syfte eller användning, fråga avsändaren innan du skickar in formuläret så att de kan klargöra det vid behov; felaktig information kan leda till förvirring eller till och med förlorade röster på en omröstning eller enkätfråga, vilket motverkar syftet med att ha det i första hand!
 3. Kontrollera om det finns stavfel: Se till att dubbelkolla varje stavfel samt vanliga felstavningar som "färg" istället för "färg", "mitten" istället för "mitten" etc.; dessa fel kan lätt leda till feltolkningar av väljarna på en omröstningsfråga eller enkätpost, vilket potentiellt kan få dem att välja ett svar de inte ska svara (eller ännu värre - att välja ett svar som de faktiskt stöder!).
 4. Leta efter obligatoriska fält som saknas: Vissa Google Formulär innehåller valfria fält som kan vara användbara men som inte är obligatoriska - se till att du kontrollerar var och en noggrant innan du skickar in ditt formulär så att du inte lämnar någon utanför!Om obligatoriska fält saknas kan också göra att röstningsresultaten blir felaktiga, så det är viktigt att verifiera allt innan du trycker på Skicka!
 5. Dubbelkolla formulärets layout: När du har verifierat att all din data är närvarande och korrekt, ta en titt på hur allt har lagts ut på skärmen - är allt tillräckligt lätt att läsa och navigera?Sitter knapparna där de ska?Överlappar något andra element på skärmen?Dessa små detaljer kan hjälpa dig att få ditt Google-formulär att se professionellt och användarvänligt ut!
 6. Kontrollera om det finns ogiltiga eller ofullständiga uppgifter: Ett vanligt problem med onlineformulär är att personer anger felaktig information - detta kan innebära att de fyller i flera adresser för en person ("123 Main Street"), lämnar nödvändig information helt och hållet (som deras e-postadress), anger dubbletter från olika undersökningar/undersökningar/enkäter, etc...Om du märker några tvivelaktiga datapunkter under din inspektionsprocess, vänligen meddela oss så att vi kan undersöka vidare!Det är viktigt att alla som deltar i våra omröstningar/undersökningar har korrekt information tillgänglig så att vi kan få korrekta resultat tillbaka nedskala!:)
 7. Kontrollera att alla formulärinmatningar är korrekt formaterade: Bara för att någon fyller i ett Google-formulär betyder det inte att deras inmatning automatiskt visas på skärmen - se till att varje fält innehåller korrekt formatering (inklusive siffror, bokstäver, skiljetecken, etc.), annars kanske inte dyker upp när användare försöker rösta eller skicka in svar!Se dessutom till att inget av dina inmatningsvärden överstiger den totala storleken på 255 tecken (denna gräns gäller oavsett om ett fält är obligatoriskt eller inte). Denna regel existerar främst för att vissa webbläsare kanske inte visar längre textsträngar korrekt; att överskrida denna gräns kan orsaka frustration hos användare när de försöker slutföra vissa uppgifter i din enkät/enkätenkät...

Var kan jag hitta inspektionsverktyget för ett Google-formulär?

Det finns inget specifikt inspektionsverktyg för Google Formulär, men du kan granska ett formulär genom att använda Google Formulärinspektör.För att komma åt inspektören, öppna ett formulär i din webbläsare och klicka på knappen "Inspektera" i verktygsfältet.Inspektören kommer att visa dig alla datafält på formuläret, såväl som eventuella fel som har upptäckts.Du kan också använda det här verktyget för att leta efter vanliga problem med formulär, till exempel felaktiga fältnamn eller saknade obligatoriska fält.

Vilka är några vanliga problem med Google Formulär?

 1. Felaktiga formuläruppgifter - felaktiga kontaktuppgifter, ogiltiga e-postadresser, etc.
 2. Trasiga länkar - om formulärlänken inte fungerar eller tar dig till en felsida, finns det en god chans att formuläret är trasigt.
 3. Ofullständiga formulär – om ett formulär saknar fält eller ofullständiga poster, kommer det sannolikt att avvisas av Google Formulärs valideringsprocess.
 4. Formulärspamning – att använda överdrivet många formulärinlämningar i ett försök att manipulera resultaten kan leda till att ditt formulär förbjuds från användning av Google Formulär.
 5. Dålig design - dåligt utformade formulär kan vara svåra att fylla i och kan orsaka förvirring bland deltagarna.
 6. Inga svarsinlämningsalternativ - om du ber deltagarna att skicka in sina svar online, se till att det finns praktiska sätt för dem att göra det (autoslutförande av e-postadress, svarsknappar på enskilda frågor).

Hur kan jag åtgärda problem med mitt Google-formulär?

Det finns några saker du kan göra för att inspektera och åtgärda problem med ditt Google-formulär:

-Kontrollera formulärets titel och beskrivning.Se till att de är tydliga, koncisa och korrekta.

-Se till att alla fält har obligatoriska data.Saknad information kan orsaka fel när du skickar in formuläret.

- Kontrollera om det finns stavfel eller felaktig grammatik.Felaktiga formuleringar kan leda till ogiltiga bidrag eller till och med förlorade röster.

-Se till att alla bilder är korrekt länkade och storleksanpassade för visning på Google Formulärsidor.Dåligt formaterade bilder kan också orsaka problem med formulärinlämning.

Varför fungerar inte mitt Google-formulär?

Det finns några saker du kan göra för att felsöka om ditt Google-formulär inte fungerar som förväntat.Se först till att formuläret är korrekt konfigurerat i Google Formulär.Du hittar instruktioner om hur du gör detta här: https://support.google.com/forms/answer/61416?hl=sv-SE&ref_topic=290128&ref_src=twsrc%5Etfw Om formuläret är korrekt konfigurerat är det möjligt att det finns ett problem med själva formulärinlämningen.För att inspektera och felsöka formulärinlämningar kan du använda Google Formulärkonsol: https://console.developers.google.com/forms/.I konsolen kan du se alla formulär som har skickats till ditt konto, samt se information om varje inlämning som dess status (skickad eller avvisad), datafält och fel som uppstod under inlämningen.Dessutom kan du se rapporter om specifika inlämningar för att få mer detaljerad information om deras resultat.Slutligen, om ingen av dessa lösningar fungerar kan det vara nödvändigt att kontakta supporten för att få hjälp med att lösa problemet.

Hur felsöker jag mitt Google-formulär?

När du först skapar ett Google-formulär blir du ombedd att ange grundläggande information om formuläret.Detta inkluderar namnet på ditt formulär och dess URL.

Om du har problem med ditt Google-formulär finns det några saker du kan göra för att felsöka problemet.Det första steget är att kontrollera om allt är korrekt inställt.Se till att formulärets webbadress är korrekt och att du har angett all nödvändig information.Du kan också prova att ladda om din sida för att testa om några fel visas på skärmen.Om ingen av dessa lösningar fungerar kan det vara nödvändigt att kontakta Googles support för att få hjälp med att lösa problemet.

Finns det något sätt att förhandsgranska mitt Google-formulär innan jag publicerar det?

Det finns inget sätt att förhandsgranska ett Google-formulär innan du publicerar det.Du kan dock kontrollera formulärets giltighet genom att klicka på knappen "Validera" till höger i formuläret.Om det finns några fel kommer de att visas i rött.Du kan också se formulärets data genom att klicka på fliken "Data" och sedan välja en kolumn i tabellen.

Vad händer när jag publicerar mitt formulär?

När du publicerar ditt formulär skickar Google en bekräftelse via e-post till den e-postadress som du angav när du skapade formuläret.När formuläret har publicerats kan vem som helst se och skicka in svar.Du kan också se hur många anmälningar som har gjorts och hur lång tid det har gått sedan den senaste inlämningen.

Vem kan se mitt formulär efter att jag har publicerat det?

När du har publicerat ditt Google-formulär kan alla med länken se det.Men beroende på hur du publicerade ditt formulär kan vissa personer ha mer tillgång till det än andra.

Om du publicerade ditt formulär med inställningen "Public" kan alla som har länken visa och redigera det.Om du publicerade ditt formulär med inställningen "Privat" kommer bara personer som har lagts till som medarbetare att kunna se och redigera det.

Om du publicerade ditt formulär med inställningen "Grupper", kommer endast medlemmar i gruppen som skapade formuläret att kunna visa och redigera det.

Generera 13 kortfattade frågor baserade på ämnet: hur inspekterar man ett Google-formulär??

8 ) Finns det något annat som vi skulle kunna inkludera i den här guiden som skulle vara till hjälp för användarna.?

13 frågor baserade på detta ämne:

 1. Vilka är de olika typerna av Google Formulär?Hur inspekterar du ett Google-formulär?Vilka är några vanliga fel att se efter när du inspekterar ett Google-formulär?Vad ska du göra om du hittar ett fel i ett Google-formulär?Hur kan du förhindra att fel uppstår på dina Google Formulär?Vad är det bästa sättet att felsöka formulärproblem?Kan du dela med dig av några tips för att se till att dina formulär är användarvänliga och effektiva?Har du några råd för att skapa effektiva feedbackslingor när du använder Google Formulär?Finns det något mer du vill tillägga om hur man granskar ett Google-formulär?Finns det något annat som vi skulle kunna inkludera i den här guiden som skulle vara till hjälp för användarna?"
 2. Vilka är de olika typerna av Google Formulär?
 3. Hur inspekterar du ett Google-formulär?
 4. Vilka är några vanliga fel att se efter när du inspekterar ett Google-formulär?
 5. Vad ska man göra om man hittar ett fel på ett formulär?
 6. Hur kan man förhindra att fel uppstår på dina formulär?
 7. Hur kan du se till att dina formulär är användarvänliga och effektiva?
 8. Har du några tips för att skapa effektiva feedbackslingor när du använder google formulär?
 9. Hur skapar eller redigerar jag mitt eget formulär online, och vilken typ av information kan jag mata in i det?Kan jag använda mina egna bilder eller videor som en del av min formulärinlämning, och i så fall hur kommer dessa tillgångar att visas i själva inlämningsprocessen (t.ex. som bilagor)?Är alla fält obligatoriska, valfria eller dolda som standard – och varför kan ett fält väljas framför ett annat under inlämningen (om tillämpligt)?Finns det specifika formateringskrav kopplade till vissa fält – såsom obligatoriska kolumnbredder/höjder, krav på radavstånd, etc.?Är specialtecken tillåtna i textfält (och om inte, varför inte?), och vad händer om de skrivs in felaktigt (t.ex. genom att kopiera/klistra in från någon annanstans på webbsidan istället för att manuellt ange dem)?Förbinder mig att skicka in mitt formulär automatiskt att delta – dvs. kommer att skicka in ogiltiga data att resultera i att ett automatiskt avvisningsmeddelande skickas tillbaka till mig istället för att bara visa ett felmeddelande i själva inlämningsfönstret?) Kommer automatiska inlämningar (via olika programmeringsspråk som stöds av GoDaddy'sFormBuilder-verktygsuppsättningen), inklusive "smartforms" som drivs av IBM Watson™-teknik ("WatsonForms"), verkligen att fungera när de har skickats in (förutsatt att alla nödvändiga tekniska förberedelser har gjorts)?Kan automatisering öka den totala svarsfrekvensen över flera iterationer av mitt enkätformulär – förutsatt att respondenterna förstår och uppskattar deras roll i det?.Finns det andra överväganden som kan påverka undersökningsrespondentens engagemang och beteende relaterat till detta, utöver de som specifikt behandlas här ovan (avsnittet "Engagemang" nedan)... .Och slutligen... .