Jak przenieść punkty trasy z Google Earth do Lowrance?

Istnieje kilka różnych sposobów przesyłania punktów orientacyjnych z Google Earth do firmy Lowrance.

Najprostszym sposobem jest skorzystanie z narzędzia Waypoint Transfer w Google Earth.Możesz go znaleźć, klikając trzy linie w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierając „Punkty trasy”.

Będziesz wtedy mógł wybrać wszystkie swoje punkty i kliknąć przycisk „Eksportuj”.Spowoduje to wyeksportowanie ich jako plików GPX, które możesz otworzyć w Lowrance za pomocą funkcji „Importuj punkty trasy”.

Alternatywnie możesz użyć oprogramowania innej firmy, takiego jak MapSource lub GPSBabel, aby wyeksportować swoje punkty.Te programy pozwolą Ci zapisywać Twoje punkty w różnych formatach, w tym GPX.

Po wyeksportowaniu punktów trasy, będziesz musiał zaimportować je do Lowrance.Aby to zrobić, otwórz funkcję „Importuj punkty trasy” w Lowrance i wybierz plik(i) GPX.

Czy istnieje określony format, w jakim muszą być zapisane punkty trasy?

Nie ma określonego formatu, w którym muszą być punkty, ale powinny być umieszczone w pliku tekstowym z rozszerzeniem .gpx.Możesz otworzyć Google Earth i utworzyć nową mapę, klikając przycisk „Utwórz nową mapę” w lewym górnym rogu okna.Po utworzeniu mapy kliknij przycisk „Importuj dane” znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.W tym miejscu wybierz „Mapy > Importuj z pliku”.W menu rozwijanym „Typ pliku” wybierz „Punkty GPS”.Znajdź plik tekstowy zawierający punkty trasy i kliknij przycisk „Otwórz”.Google Earth zaimportuje wszystkie punkty trasy do mapy i wyświetli je jako niebieskie kropki.

Jak wygląda proces przenoszenia punktów trasy?

Proces przesyłania punktów orientacyjnych z Google Earth do firmy Lowrance wygląda następująco:

 1. Otwórz aplikację Google Earth i zaloguj się.
 2. Kliknij kartę „Mapy” i wybierz „Punkty trasy”.
 3. Wybierz wszystkie punkty, które chcesz przenieść i kliknij przycisk „Kopiuj” u dołu okna.
 4. Zamknij Google Earth i otwórz Mapy Lowrance.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy ze skopiowanych punktów i wybierz „Wklej do mapy”.
 6. Jeśli są jakieś błędy, przed przejściem do kroku sprawdź, czy poprawnie skopiowałeś wszystkie punkty trasy
 7. Nawiguj do miejsca docelowego w Lowrance Maps i odpowiednio ustaw każdy skopiowany punkt trasy (uwaga: pozycje punktów trasy mogą nie być dokładne, jeśli zostały przeniesione z mapy, która została pomniejszona).

Czy są jakieś środki ostrożności, które należy podjąć, gdy to robisz?

Istnieje kilka środków ostrożności, które należy podjąć podczas przesyłania punktów orientacyjnych z Google Earth do firmy Lowrance.Najpierw upewnij się, że punkty, które przesyłasz, znajdują się w tym samym układzie współrzędnych, co twoja jednostka Lowrance.Po drugie, upewnij się, że współrzędne punktów trasy są dokładne.Na koniec, miej świadomość wszelkich ograniczeń nałożonych przez twoją jednostkę Lowrance na liczbę punktów orientacyjnych, które mogą być przechowywane w tym samym czasie.

Co się stanie, jeśli transfer się nie powiedzie?

Jeśli transfer się nie powiedzie, zostaniesz poproszony o ponowną próbę.Jeśli transfer nadal się nie powiedzie, Twoje punkty trasy mogły zostać utracone lub uszkodzone.W takim przypadku będziesz musiał ręcznie wprowadzić swoje punkty do urządzenia Lowrance.

Jakie oprogramowanie musisz mieć zainstalowane, aby wykonać transfer?

 1. Będziesz potrzebować zainstalowanego na komputerze oprogramowania Google Earth i GPS firmy Lowrance.
 2. Otwórz Google Earth i kliknij opcję menu „Plik”, a następnie wybierz „Importuj...”
 3. W oknie dialogowym Importuj znajdź plik .kmz pobrany z firmy Lowrance i kliknij Otwórz.
 4. Po lewej stronie okna, w sekcji „Dane GPS” wybierz „Punkty trasy”.
 5. Kliknij kolejno każdy punkt trasy i naciśnij przycisk „Kopiuj” (lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kopiuj).
 6. Następnie otwórz oprogramowanie GPS firmy Lowrance i kliknij Waypoints na lewym pasku bocznym (lub naciśnij Ctrl+W).
 7. Wybierz wszystkie punkty trasy skopiowane z Google Earth i naciśnij Usuń (lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń).
 8. Naciśnij OK, aby zamknąć oba programy.

Gdzie mogę znaleźć instrukcje, jak to zrobić?

Nie ma jednej ostatecznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ proces przenoszenia punktów orientacyjnych z Google Earth do firmy Lowrance może się różnić w zależności od używanego oprogramowania i sprzętu.Jednak kilka ogólnych wskazówek, które mogą być przydatne, to:

-Korzystanie z komputera z systemem Windows: Jedną z opcji przesyłania punktów nawigacyjnych z Google Earth do firmy Lowrance jest użycie komputera z systemem Windows.Takie podejście będzie prawdopodobnie najłatwiejsze, jeśli masz dostęp do kopii obu programów.Aby rozpocząć, otwórz Google Earth i kliknij kartę „Mapa” u góry okna.Następnie zlokalizuj plik mapy (zwykle znajduje się on w C:UsersYourUserNameAppDataLocalLowranceMaps) i wybierz go.Następnie kliknij przycisk „Punkty trasy” u dołu okna i wybierz wszystkie swoje punkty trasy.Na koniec kliknij przycisk „Eksportuj punkty trasy” w górnej części okna i zapisz pliki na komputerze.

-Korzystanie z komputera Mac: Inną opcją przesyłania punktów nawigacyjnych z Google Earth do firmy Lowrance jest użycie komputera Mac.Aby rozpocząć, otwórz Google Earth i kliknij kartę „Mapa” u góry okna.Następnie zlokalizuj plik mapy (zwykle znajduje się on w katalogu /Applications/GoogleEarth/Data/Maps/) i wybierz go.Następnie kliknij przycisk „Punkty trasy” u dołu okna i wybierz wszystkie swoje punkty trasy.Na koniec przeciągnij każdy indywidualny punkt na jego odpowiednią lokalizację w interfejsie programu Lowrance (znajdującym się w /Applications/Lowrance Marine Navigator V5/.htaccess). Zwróć uwagę, że będziesz musiał utworzyć konto w Lowrance, aby ten proces działał prawidłowo; zobacz ich stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak to zrobić.

Czy mogę przesyłać ślady i punkty trasy?

Tak, możesz przenosić ślady i punkty trasy.Aby to zrobić:

 1. Otwórz Google Earth i kliknij przycisk „Mapy” na pasku narzędzi.
 2. Kliknij mapę, od której chcesz rozpocząć przesyłanie danych.
 3. Wybierz „Punkty trasy” z menu po lewej stronie okna.
 4. Kliknij niebieską strzałkę obok dowolnego śladu lub punktu, który chcesz skopiować do komputera (lub wkleić do dokumentu tekstowego). Niebieska strzałka zmieni kolor na zielony po pomyślnym skopiowaniu lub wklejeniu.
 5. Aby zakończyć kopiowanie lub wklejanie, kliknij „X” przed każdą ścieżką lub punktem trasy, który skopiowałeś lub wkleiłeś (jeśli nie zostały jeszcze wybrane). Spowoduje to usunięcie ich z programu Google Earth i zapisanie ich na komputerze jako plik .kmz (.kml jest również obsługiwany, ale jest mniej powszechny).

Ile punktów mogę jednorazowo przelać?

Nie ma ustalonego limitu liczby punktów orientacyjnych, które można przesłać jednocześnie, ale najlepiej jest unikać przesyłania zbyt wielu punktów naraz, jeśli to możliwe.Transfer punktów orientacyjnych może trochę potrwać, więc bądź cierpliwy i poczekaj, aż proces się zakończy.

Czy muszę mieć konto w Lowrance, aby to zrobić?

Nie, nie potrzebujesz konta w Lowrance, aby przenieść punkty trasy z Google Earth do Lowrance.Możesz użyć bezpłatnego oprogramowania Google Earth, aby utworzyć mapę swojej lokalizacji, a następnie wyeksportować swoje punkty jako pliki GPX.Po wyeksportowaniu punktów trasy możesz je zaimportować do nawigatora GPS firmy Lowrance, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz nawigator GPS firmy Lowrance i zaloguj się.
 2. Kliknij „Punkty trasy” na pasku menu głównego.
 3. Wybierz opcję „Importuj punkty trasy”.
 4. Przejdź do pliku GPX zawierającego punkty nawigacyjne Google Earth i kliknij go.
 5. Zaimportowany punkt trasy zostanie dodany do listy aktywnych punktów trasy po lewej stronie ekranu.

Czy moje urządzenie GPS będzie zgodne z formatem Google Earth?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zgodność jednostek GPS z formatem programu Google Earth będzie się różnić w zależności od modelu i wersji programu Google Earth, którego używasz.Jednak większość nowoczesnych urządzeń GPS powinna być zgodna z formatem Google Earth.

Jeśli nie masz pewności, czy Twoje urządzenie GPS jest zgodne z formatem Google Earth, możesz spróbować pobrać wersję próbną oprogramowania i przetestować ją.Jeśli urządzenie GPS nie jest zgodne z formatem programu Google Earth, może być konieczne zakupienie innego modelu lub uaktualnienie oprogramowania w celu korzystania z niego z programem Google Earth.

Jakie są inne sposoby umieszczania punktów orientacyjnych w mojej jednostce Lowrance?

Jest kilka innych sposobów na umieszczenie punktów orientacyjnych w twojej jednostce Lowrance.Jednym ze sposobów jest użycie narzędzia do przenoszenia punktów orientacyjnych w programie Google Earth.To narzędzie umożliwia łatwe przenoszenie punktów nawigacyjnych z Google Earth do jednostki Lowrance.Innym sposobem jest użycie aplikacji Waypoint Manager, która jest dostarczana z wieloma programami do mapowania, takimi jak MapSource i Garmin BaseCamp.Na koniec, możesz również ręcznie importować punkty trasy do jednostki Lowrance, używając ekranu mapy w urządzeniu lub komputerze i wybierając „Importuj/Eksportuj” z opcji menu.

Czy istnieje ograniczenie liczby punktów orientacyjnych, które mogę mieć w swojej jednostce?

Nie ma ograniczeń co do liczby punktów nawigacyjnych, które możesz mieć w swojej jednostce.Jednak Waypoint Transfer pozwala na jednorazowy transfer maksymalnie 100 waypointów.Jeśli chcesz przesłać więcej niż 100 punktów, musisz użyć oprogramowania Waypoint Manager.