Jak skonfigurować lektora w Prezentacjach Google?

Podczas tworzenia prezentacji Prezentacji Google możesz dodać komentarz głosowy, który pomoże wyjaśnić treść.Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz prezentację w Prezentacjach Google.
 2. Kliknij ikonę głośnika w lewym górnym rogu ekranu.
 3. W menu Narracja kliknij Dodaj narrację.
 4. W oknie dialogowym Dodaj narrację podaj nazwę narracji i wybierz język z listy rozwijanej Język.
 5. Kliknij OK, aby zakończyć dodawanie lektora.
 6. Aby wyświetlić podgląd narracji, kliknij opcję Odtwórz w prawym dolnym rogu ekranu lub naciśnij klawisz F5 (Windows) lub Command+F5 (Mac).
 7. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w narracji, kliknij w Edytuj narrację w prawym dolnym rogu ekranu i wprowadź potrzebne poprawki.

Jak nagrać swój głos do lektora w Prezentacjach Google?

Istnieje kilka sposobów na nagranie swojego głosu na potrzeby lektora w Prezentacjach Google.Możesz używać mikrofonu wbudowanego w komputer, mikrofonu zewnętrznego lub głośnika VoiceOver.

Aby użyć wbudowanego mikrofonu w komputerze:

Aby użyć mikrofonu zewnętrznego:

 1. Otwórz Prezentacje Google.
 2. Kliknij ikonę mikrofonu w lewym górnym rogu ekranu.
 3. Jeśli masz laptopa, otwórz panel Dźwięk i kliknij Urządzenia nagrywające . Jeśli masz komputer stacjonarny, otwórz Preferencje systemowe i kliknij Dźwięk .
 4. W oknie Urządzenia nagrywające wybierz swój mikrofon z listy dostępnych urządzeń i kliknij OK .
 5. W systemie Windows 10 lub macOS Mojave: Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub kliknij z klawiszem Control i kliknij) dowolny slajd w prezentacji i wybierz „Utwórz nagranie lektora” z menu kontekstowego, które się pojawi (patrz Rysunek 1. Rysunek 1: Utwórz nagranie lektora z Dowolny slajd w prezentacji W systemie Windows 10 lub macOS Mojave: Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub kliknij z klawiszem Control) dowolny slajd w prezentacji i wybierz opcję „Utwórz nagranie głosowe” z wyświetlonego menu kontekstowego (patrz Rysunek .
 6. Podłącz mikrofon zewnętrzny do komputera za pomocą kabla audio lub połączenia Bluetooth.
 7. Otwórz Prezentacje Google i ponownie kliknij Mikrofon w lewym górnym rogu ekranu (patrz Rysunek .

Jakie są najlepsze ustawienia nagrywania lektora w Prezentacjach Google?

Podczas nagrywania komentarza w Prezentacjach Google należy pamiętać o kilku rzeczach.Najpierw upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania.Po drugie, pamiętaj o dostosowaniu ustawień mikrofonu przed rozpoczęciem nagrywania.Po trzecie, pamiętaj o dobrej wymowie i wymawianiu podczas nagrywania głosu.Na koniec upewnij się, że slajdy są dobrze zorganizowane i łatwe do śledzenia.

Jak edytować narrację w Prezentacjach Google?

Aby nagrać lektora w Prezentacjach Google, musisz najpierw utworzyć projekt.Aby to zrobić, otwórz aplikację Prezentacje Google i kliknij Nowy projekt.W oknie dialogowym Nowy projekt wprowadź nazwę projektu i wybierz szablon. (Szablony można znaleźć w sekcji Szablony w witrynie Dysku Google). Następnie kliknij Utwórz projekt.

Po utworzeniu projektu musisz skonfigurować mikrofon.Aby to zrobić, otwórz menu Ustawienia i wybierz Audio i wideo.W sekcji Urządzenia do nagrywania kliknij Dodaj urządzenie i wybierz mikrofon z wyświetlonej listy.Jeśli nie masz jeszcze mikrofonu, możesz go kupić od Amazon lub innych sprzedawców internetowych.

Po skonfigurowaniu mikrofonu czas rozpocząć nagrywanie!Otwórz przycisk Nagraj na pasku narzędzi i zacznij mówić do mikrofonu.Możesz kontrolować głośność swojego głosu, dostosowując suwak głośności po lewej stronie ekranu.Po zakończeniu nagrywania zatrzymaj nagrywanie, klikając opcję Zatrzymaj nagrywanie na pasku narzędzi lub naciskając klawisze Ctrl+E (Cmd+E na komputerze Mac).

Teraz nadszedł czas na edycję lektora!Aby rozpocząć edycję, kliknij dwukrotnie plik audio (.mp3), który odpowiada jednemu z twoich slajdów w projekcie — na przykład, jeśli nagrałeś swoją rozmowę o slajdzie 1 w swoim projekcie, kliknij dwukrotnie plik audio slajdu 1 ( .mp3). Domyślny edytor otworzy i wyświetli wszystkie slajdy w Twoim projekcie wraz z odpowiadającymi im plikami audio.Możesz także użyć skrótów klawiaturowych: Naciśnij F5 (Ctrl+F5 na Macu), aby przeskakiwać między slajdami podczas edycji; naciśnij Alt+Enter (Option+Enter na Macu), aby odtworzyć zawartość slajdu podczas edycji; i naciśnij Shift+strzałka w lewo (Shift+Command-+strzałka w lewo na Macu) lub Shift+Strzałka w prawo (Shift+Command-+strzałka w prawo na Macu), aby poruszać się po slajdzie podczas edytowania jego pliku audio.

Aby zmienić, który slajd jest edytowany za pomocą skrótów klawiaturowych lub F5/Alt+, po prostu przytrzymaj jeden z klawiszy modyfikujących oraz jeden z tych klawiszy podczas wybierania slajdu do edycji: na przykład F5/Alt+, H wybierze slajdy poziome 1- 4 zamiast samych slajdów 1-4 podczas korzystania ze skrótów klawiaturowych; przytrzymanie Control/+ spowoduje wybranie Wszystkie slajdy zamiast tylko bieżącego zaznaczenia podczas korzystania z F5/Alt+.

Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w zawartości lub lokalizacji pliku audio na slajdzie, naciśnij Zapisz zmiany w prawym górnym rogu okna edytora, zanim całkowicie wyjdziesz z edytora, naciskając Escape (Esc).

Gdy wszystko wygląda dobrze — lub jeśli są jakieś błędy, które wymagają naprawy — naciśnij Opublikuj w prawym górnym rogu okna edytora, aby zmiany zostały odzwierciedlone na wszystkich slajdach w Twoim projekcie!Po opublikowaniu obok paska tytułu każdego slajdu pojawi się plakietka „Opublikowano”, co oznacza, że ​​zmiany zostały zapisane . Jeśli podczas procesu publikowania coś pójdzie nie tak – być może coś poszło nie tak podczas zapisywania zmian – obok zamiast tego pasek tytułu każdego slajdu. Aby cofnąć opublikowane zmiany, po prostu wróć przez menu Edycja -> Publikuj -> Cofnij opublikowane zmiany...

Czy istnieje sposób przetestowania lektora przed opublikowaniem prezentacji Google Slide?

Jeśli chcesz stworzyć narrację do prezentacji Prezentacji Google, nie musisz się martwić — w Internecie dostępnych jest wiele zasobów, które mogą Ci pomóc.

Przed rozpoczęciem nagrywania ważne jest, aby upewnić się, że jakość dźwięku jest wystarczająco dobra.Możesz to przetestować, wyświetlając podgląd prezentacji na komputerze lub telefonie przed przesłaniem jej do Prezentacji Google.

Po nagraniu komentarza nadszedł czas na jego edycję.W tym celu możesz użyć oprogramowania takiego jak Adobe Audition lub Microsoft Word, ale pamiętaj, że te programy mogą wymagać podstawowej wiedzy na temat edycji dźwięku.Jeśli nie masz pewności co do edycji plików audio, istnieje wiele bezpłatnych narzędzi dostępnych online, które pomogą uprościć ten proces.

Na koniec ważne jest, aby sprawdzić swój głos lektora i upewnić się, że cała gramatyka i pisownia są poprawne.

Dlaczego mój mikrofon nie działa, gdy próbuję nagrać lektora w Prezentacjach Google?

Aby rozwiązać problem, dlaczego mikrofon nie działa, gdy próbujesz nagrać lektora w Prezentacjach Google, możesz zrobić kilka rzeczy.Najpierw upewnij się, że urządzenie jest podłączone i ma wystarczającą żywotność baterii.Po drugie, upewnij się, że mikrofon jest prawidłowo podłączony do komputera lub telefonu.Po trzecie, sprawdź, czy między mikrofonem a ustami nie ma żadnej przeszkody – na przykład, jeśli nosisz zestaw słuchawkowy lub masz brodę.Na koniec przetestuj jakość nagrywania, mówiąc do mikrofonu z normalną głośnością i sprawdzając, czy dźwięk brzmi czysto.Jeśli wszystkie te kroki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną Google, aby uzyskać pomoc.

Mam problem z nagraniem głosu — na czym może polegać problem?

Jest kilka rzeczy, które możesz sprawdzić, aby sprawdzić, czy Twój głos działa prawidłowo.Najpierw upewnij się, że mikrofon jest podłączony do komputera i włączony.Po drugie, upewnij się, że poziomy dźwięku są prawidłowo ustawione w Prezentacjach Google – po rozpoczęciu nagrywania powinny mieć 100% głośności.Na koniec upewnij się, że Twój głos jest czysty i pozbawiony szumów otoczenia — spróbuj mówić w cichym pomieszczeniu lub użyć mikrofonu z redukcją szumów.Jeśli wszystkie te czynności nie rozwiążą problemu, daj nam znać, a pomożemy Ci w dalszym rozwiązaniu problemu.

Jakość dźwięku myvoiceover jest słaba - jak mogę to poprawić?

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby poprawić jakość dźwięku narracji.Po pierwsze, upewnij się, że Twój mikrofon jest w dobrym stanie i prawidłowo umieszczony.Po drugie, użyj oprogramowania do nagrywania, które oferuje funkcje redukcji szumów, takiego jak Adobe Audition lub Sony Vegas Pro.Na koniec upewnij się, że dostosowałeś głośność i poziomy EQ pliku audio przed przesłaniem go do Prezentacji Google.

Czy mogę dodać muzykę w tle do myvoiceover w Prezentacjach Google?

Prezentacje Google to świetne narzędzie do interaktywnego prezentowania informacji.Możesz dodać muzykę i efekty dźwiękowe do swojego lektora, czyniąc go bardziej interesującym i angażującym publiczność.Oto kilka wskazówek, jak nagrać lektora w Prezentacjach Google:

 1. Wybierz odpowiedni format pliku audio.Prezentacje Google obsługują różne formaty audio, dzięki czemu możesz użyć dowolnego typu pliku audio.Jeśli masz pliki audio w formacie MP3 lub WAV, możesz bez problemu z nich korzystać.Jeśli jednak Twoje pliki są w innym formacie, takim jak AVI lub MOV, musisz je najpierw przekonwertować, zanim użyjesz ich w Prezentacjach Google.
 2. Dodaj nakładki tekstowe i podpisy.Aby dodać nakładki tekstowe do slajdów, kliknij kartę „Tekst” u góry ekranu i wybierz „Nakładka tekstowa”.Następnie możesz wprowadzić tekst w polach wyświetlanych obok „Tytuł nakładki tekstowej” i „Opis nakładki tekstowej”.Możesz także dodać podpisy, klikając kartę „Napisy” i wybierając „Dodaj podpis”.Oba typy nakładek pojawią się pod każdym slajdem jako miniatury.
 3. Dodaj klipy wideo i obrazy.Aby dodać filmy lub obrazy do slajdów, kliknij kartę „Wideo” u góry ekranu i wybierz „Dodaj wideo/obraz”.Zostaniesz poproszony o wybranie pliku z dysku twardego komputera lub ze źródeł internetowych, takich jak YouTube lub Flickr (jeśli masz tam konto). Po wybraniu klipu lub obrazu Prezentacje Google otworzą go w osobnym oknie, dzięki czemu będzie można kontynuować jego edycję bez zakłócania slajdów znajdujących się poniżej.
 4. Używaj pedałów efektów i programów, takich jak Adobe Premiere Pro CC 2015 lub Final Cut Pro X 10-bit. Jeśli chcesz dodać efekty specjalne, takie jak animowana grafika lub efekty dźwiękowe, do narracji, będziesz potrzebować cyfrowej stacji roboczej audio (DAW), takiej jak Adobe Premiere Pro CC 2015 lub specjalistycznego oprogramowania Final Cut Pro X 10-bitor, takiego jak Audio HijackX, aby je edytować elementy na żywo podczas nagrywania sesji lektorskiej.

Czy powinienem ćwiczyć wcześniej, jeśli mam zamiar zrobić prezentację na żywo ze slajdami Google, która ma głos?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zależy to od Twojego doświadczenia i rodzaju prezentacji.Jeśli jednak dopiero zaczynasz, zaleca się wcześniejsze ćwiczenie, aby przyzwyczaić się do procesu.Możesz użyć oprogramowania do narracji lub urządzenia nagrywającego, takiego jak mikrofon, aby nagrać swoją mowę, a następnie edytować plik audio.Możesz też obejrzeć samouczki online lub przeczytać artykuły o tym, jak nagrać lektora w prezentacjach Google Slides.Gdy zdobędziesz podstawową wiedzę na temat narracji lektorskiej w prezentacjach Google Slides, możesz eksperymentować z różnymi technikami i znaleźć to, co najlepiej pasuje do Twojego stylu prezentacji.