Jak wstawić rysunek do Prezentacji Google?

1.Otwórz Prezentacje Google i zaloguj się2.Kliknij zakładkę „Rysunki”3.W sekcji „Typy plików” wybierz „Slajd”.4.Wybierz rysunek, który chcesz wstawić5.Kliknij przycisk „Wstaw”6.W oknie dialogowym „Wybierz miejsce do wstawienia rysunku” wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać rysunek7.Kliknij przycisk „OK”8.Twój rysunek zostanie wstawiony do slajdu9.Aby wyświetlić slajd, kliknij niebieską strzałkę obok swojego imienia w lewym górnym rogu ekranu10.Aby edytować lub usunąć swój rysunek, kliknij na niego11.Jeśli chcesz udostępnić slajd innym, kliknij przycisk Udostępnij12.Slajd można również wyeksportować jako plik PDF13.

Jak dodać rysunek do slajdu?

Istnieje kilka sposobów wstawiania rysunku do prezentacji w Prezentacjach Google.

 1. Otwórz rysunek w osobnym oknie i zapisz go na swoim komputerze.
 2. Skopiuj adres URL pliku rysunku z komputera na konto Dysku Google.
 3. W Prezentacjach kliknij zakładkę „Rysunki” i z listy plików wybierz rysunek, który chcesz dodać.
 4. Kliknij „Wstaw” i wklej adres URL rysunku w pole „URL pliku”.
 5. Kliknij „OK”.Rysunek zostanie dodany do prezentacji i będzie można go normalnie edytować.

Czy mogę dodać szkic do mojej prezentacji?

Istnieje kilka sposobów dodawania szkiców do prezentacji w Prezentacjach Google.

 1. Otwórz szkic, którego chcesz użyć w nowej karcie lub oknie i zapisz go jako plik PNG lub JPG.
 2. Kliknij przycisk Wstaw szkic na pasku narzędzi i wybierz plik z komputera.
 3. Przeciągnij i upuść szkic na slajdzie, w którym ma się pojawić.
 4. Aby zmienić rozmiar lub przenieść szkic, kliknij go i użyj elementów sterujących na pasku narzędzi (lub naciśnij Ctrl+T/Cmd+T).

Czy jest sposób na dołączenie narysowanego przeze mnie obrazu?

Istnieje sposób na dołączenie obrazu narysowanego w Prezentacjach Google.Aby wstawić rysunek, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz dokument w Prezentacjach Google.
 2. Kliknij kartę Rysunek u góry ekranu.
 3. Wybierz obraz, którego chcesz użyć z komputera, i kliknij Wstaw do slajdu.
 4. Wybierz, gdzie chcesz umieścić obraz na slajdzie i kliknij OK.

Jak mogę stworzyć własny diagram do pokazu slajdów?

Istnieje kilka sposobów wstawiania rysunków do Prezentacji Google.

Pierwszym sposobem jest użycie narzędzia Rysowanie w panelu Rysunki.Dostęp do tego można uzyskać, klikając przycisk na pasku narzędzi Rysowanie ( ) lub naciskając klawisze Ctrl+D.Po otwarciu narzędzia do rysowania możesz narysować diagram za pomocą dostępnych narzędzi do rysowania i paneli.

Drugim sposobem jest użycie zewnętrznego programu do rysowania, takiego jak Adobe Illustrator lub Inkscape, a następnie zaimportowanie diagramu do Prezentacji Google.

Trzeci sposób to użycie zdjęcia diagramu, a następnie dodanie do niego tekstu i adnotacji.Możesz to zrobić, przeciągając i upuszczając zdjęcie na slajd w Prezentacjach lub używając edytora zdjęć w Prezentacjach.

Gdzie znajdę narzędzia do tworzenia ilustracji do slajdów?

Istnieje kilka różnych sposobów wstawiania ilustracji do Prezentacji Google.Pierwszym sposobem jest użycie narzędzia Rysowanie w panelu Narzędzia.Możesz znaleźć to narzędzie, klikając kartę Rysowanie, a następnie wybierając narzędzie Rysowanie z paska narzędzi.

Drugim sposobem jest skorzystanie z Biblioteki mediów.Aby uzyskać dostęp do Biblioteki mediów, kliknij kartę Plik, a następnie wybierz Otwórz w Bibliotece mediów.Następnie wybierz plik slajdów z konta na Dysku lub w Google Cloud i kliknij Otwórz.Na koniec możesz przeciągać i upuszczać dowolne obrazy do prezentacji slajdów.

Trzecim sposobem jest użycie narzędzi online, takich jak Canva lub PicMonkey.Te narzędzia umożliwiają tworzenie profesjonalnie wyglądających ilustracji bez żadnego doświadczenia w kodowaniu.Po utworzeniu ilustracji możesz przesłać ją bezpośrednio do Prezentacji Google, korzystając z jednej z opcji udostępniania dostępnych w SlideShare lub YouTube.

Jakie są wskazówki dotyczące tworzenia niestandardowych grafik do mojej prezentacji Google Slides?

Podczas wstawiania grafiki do prezentacji Prezentacji Google należy pamiętać o kilku rzeczach.Najpierw upewnij się, że rozmiar grafiki jest odpowiedni do rozmiaru slajdu, którego używasz.Po drugie, wybierz format, który dobrze współpracuje z opcjami układu Prezentacji Google.Na koniec rozważ dodanie tekstu lub innych adnotacji, które pomogą wyjaśnić grafikę.Oto kilka wskazówek dotyczących tworzenia niestandardowych grafik do prezentacji w Prezentacjach Google:

Prezentacje Google oferują kilka różnych opcji układu, więc wybierz taką, która najlepiej sprawdzi się w przypadku wstawianej grafiki.Niektóre popularne opcje obejmują układy siatki i tabel, a także tryb pełnoekranowy.

Przy wymiarowaniu grafiki pamiętaj, że slajdy różnią się szerokością i wysokością w zależności od ich typu (poziomy lub pionowy). Upewnij się, że odpowiednio dostosowałeś wymiary grafiki, jeśli nie mieści się ona w standardowych ograniczeniach rozmiaru slajdu.

Dodanie tekstu lub innych adnotacji może pomóc wyjaśnić, co chcesz powiedzieć o swojej grafice, i pomóc widzom lepiej zrozumieć jej przeznaczenie.

 1. Wybierz format, który dobrze współpracuje z opcjami układu Prezentacji Google
 2. Dopasuj grafikę do rozmiaru slajdu, którego używasz
 3. Dodaj tekst lub inne adnotacje, aby wyjaśnić swoją grafikę

Jak używać narzędzia linii w rysunkach Prezentacji Google?

Aby wstawić rysunek do Prezentacji Google, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz rysunek, który chcesz wstawić do prezentacji.
 2. Kliknij kartę „Narzędzia do rysowania” u góry ekranu.
 3. Wybierz narzędzie linii z paska narzędzi.
 4. Przeciągnij linię przez żądany obszar rysunku, aby utworzyć dla niego obramowanie lub kontur.
 5. Aby dodać tekst lub inne obiekty do obramowania, kliknij i przeciągnij w jego obrębie, przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac) na klawiaturze.
 6. Po zakończeniu edycji rysunku zwolnij wszystkie klawisze, klikając w dowolnym miejscu poza utworzoną ramką.

Czy możesz zmienić kolor kształtów na rysunkach Prezentacji Google?

Istnieje kilka sposobów zmiany koloru kształtów na rysunkach Prezentacji Google.

Jednym ze sposobów jest użycie narzędzia do wypełniania.Aby to zrobić, kliknij kształt, którego kolor chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk wypełnienia (trzy linie w trójkącie). Tutaj możesz wybrać inny kolor wypełnienia.

Innym sposobem zmiany koloru kształtów na rysunkach Prezentacji Google jest użycie Próbnika kolorów.Aby to zrobić, kliknij kształt, którego kolor chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Color Picker (kółko ze znakiem plusa obok). Tutaj możesz wybrać inny kolor dla swojego kształtu.

Wreszcie, jednym ze sposobów na jednoczesną zmianę wszystkich kolorów na rysunku jest użycie przycisku Zaznacz wszystko (trzy linie w trójkącie). Spowoduje to wybranie wszystkich kształtów na rysunku i pozwoli wybrać kolory, na które chcesz je zmienić.

Czy istnieje przycisk cofania błędów podczas rysowania w Prezentacjach Google?

Istnieje przycisk cofania błędów podczas rysowania w Prezentacjach Google.Aby z niego skorzystać, naciśnij i przytrzymaj klawisz „Z” na klawiaturze, a następnie naciśnij klawisz „U”.To cofnie ostatnią czynność.Jeśli popełnisz błąd podczas rysowania, możesz również powtórzyć cały slajd, naciskając i przytrzymując klawisz „R”, a następnie naciskając klawisz „U”.

Czy kształty łączą się automatycznie podczas korzystania z funkcji rysowania w Prezentacjach Google?

Czy po wstawieniu rysunku do Prezentacji Google kształty łączą się automatycznie?

Nie ma jednej ostatecznej odpowiedzi na to pytanie.W zależności od typu wstawianego rysunku i określonych ustawień w Prezentacjach Google łączenie kształtów może, ale nie musi, następować automatycznie.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chcesz połączyć ze sobą dwa lub więcej kształtów za pomocą funkcji rysowania, musisz ręcznie je połączyć, klikając i przeciągając każdy kształt, aż zostaną połączone.

Jeśli masz pytania dotyczące wstawiania rysunku do Prezentacji Google, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

Czy można dodawać tekst wewnątrz kształtów w rysunkach Prezentacji Google>?

Tak, tekst można dodawać wewnątrz kształtów na rysunkach Prezentacji Google.Aby wstawić tekst do kształtu, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij kształt, do którego chcesz dodać tekst.
 2. Wpisz swój tekst w polu tekstowym znajdującym się obok kształtu.
 3. Kliknij przycisk z wielokropkiem (...), aby otworzyć menu rysowania i wybierz „Formatuj kształt”.
 4. W oknie dialogowym „Formatuj kształt” wybierz „Pole tekstowe”.
 5. Wybierz czcionkę i rozmiar, które chcesz umieścić w polu tekstowym, a następnie kliknij przycisk OK.

13Jaki jest maksymalny rozmiar wstawianych obrazów w rysunkach Googlelide?

Nie ma ostatecznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależy to od używanej wersji Prezentacji Google i rozmiaru obrazów.Jednak ogólnie rzecz biorąc, maksymalny rozmiar wstawianych obrazów w rysunkach Prezentacji Google wynosi około 2 MB.Jeśli obraz jest większy niż 2 MB, prawdopodobnie nie będzie można go wstawić do rysunku i może wymagać przekonwertowania na inny format przed przesłaniem.Ponadto pamiętaj, że jeśli Twój obraz zawiera znaki wodne lub inny materiał chroniony prawami autorskimi, może być niedozwolony w Prezentacjach Google i może skutkować karami ze strony firmy.Jeśli masz pytania dotyczące wstawiania rysunku do Prezentacji Google lub potrzebujesz pomocy w znalezieniu odpowiedniego rozmiaru obrazu, napisz na adres [email protected]