Wat is het MLA-formaat?

MLA-indeling is de meest voorkomende academische opmaakstijl die bij schrijven wordt gebruikt.Het is een handleiding voor het maken van papers op basis van de richtlijnen van de Modern Language Association (MLA).Het MLA-formaat is een reeks regels die schrijvers moeten volgen bij het voorbereiden van hun werk.Deze handleiding leert u hoe u een MLA-paper kunt maken met Google Docs.

Open om te beginnen uw Google-document en klik op de knop "Een nieuw document maken" in de linkerbovenhoek van uw scherm.Nadat u uw document hebt gemaakt, klikt u op het tabblad "Formaat" in de rechterbovenhoek van uw scherm.Selecteer onder "Opmaakopties voor documenten" "MLA-stijl" in de lijst en klik vervolgens op de knop "OK" om deze instellingen op uw document toe te passen.

Nu we ons document hebben opgemaakt volgens de MLA-richtlijnen, moeten we het gaan vullen met inhoud!Zoek om te beginnen een onderwerp dat u interesseert en schrijf er op een boeiende manier over.Onderzoek vervolgens alle relevante bronnen en gebruik die materialen om uw argumenten en beweringen te ondersteunen.Zorg er ten slotte voor dat al uw citaten correct zijn opgemaakt en in de juiste alinea's in uw tekst zijn geplaatst.

Hoe stel je MLA-opmaak in Google Docs in?

Als u een paper schrijft voor een academische instelling zoals een universiteit, moet u het MLA-formaat volgen.Dit is de meest algemeen aanvaarde opmaakstijl voor documenten die in het Engels zijn geschreven.Er zijn een paar stappen die u moet nemen om MLA-opmaak in Google Docs in te stellen:

Open eerst uw document in Google Docs en klik op het tabblad "Formatteren" bovenaan het scherm.Vanaf hier wilt u "MLA-indeling" selecteren in de lijst met opties.

Vervolgens moet u beslissen welk type document u schrijft.Als uw paper wordt ingediend bij een academisch tijdschrift of conferentie, moet het worden opgemaakt volgens hun richtlijnen.Als uw paper niet specifiek is opgemaakt voor publicatie, kunt u elk formaat kiezen dat aan uw behoeften voldoet.

Nadat u uw formaat hebt gekozen, is de volgende stap het invullen van alle vereiste informatie.Het eerste gedeelte van het formulier heet 'Titelpagina' en moet uw naam, adres en telefoonnummer bevatten.Het volgende gedeelte heet "Naam(n) van de auteur" en moet elke persoon vermelden die auteurschap heeft bijgedragen aan uw paper.U moet ook contactgegevens van elke auteur opgeven als deze niet op de titelpagina worden vermeld.

Het derde deel van het formulier heet "Abstract" en moet een kort overzicht geven van wat uw papier bevat.Ten slotte zijn er onder "Hoofdtekstgebied" drie secties die specifieke informatie vereisen: "Tekstlengte" vertelt Google met hoeveel woorden per pagina uw essay moet worden opgemaakt; "Lettergrootte" stelt de grootte in van alle tekst behalve titels; en ten slotte bepaalt het "Bibliografiestijlgids-titelpaginanummeringsschema" hoe citaten in uw uiteindelijke document zullen verschijnen (voor meer informatie over dit onderwerp, zie ons artikel Hoe citeer ik bronnen in mijn paper?).

Hoe maak je een hangende inspringing in Google Docs?

Als u een hangende inspringing in Google Documenten wilt maken, volgt u deze stappen:

 1. Klik op het tabblad 'Opmaak' op de werkbalk en selecteer 'Inspringen'.
 2. Klik onder 'Algemeen' op de vervolgkeuzepijl naast 'Hangende inspringing'.
 3. Selecteer de hoeveelheid ruimte die u uw inspringing wilt ophangen in het vervolgkeuzemenu.
 4. Klik op OK om uw wijzigingen toe te passen.

Hoe maak je de marges van je papier op in Google Docs?

Volg deze stappen om de marges van uw papier op te maken in Google Documenten:

 1. Klik op het tabblad "Lay-out" bovenaan uw document.
 2. Klik onder 'Marges' op de schuifregelaar 'Marges boven en onder' om de margegrootte te wijzigen.
 3. Klik op de schuifregelaar "Linker- en rechtermarges" om de margegrootte te wijzigen.
 4. Klik op het blauwe tekstvak naast "Title Page Formatting" om een ​​titelpaginakop toe te voegen (als je die hebt).

Welk lettertype moet u voor uw papier gebruiken als u het MLA-formaat gebruikt?

Als u het MLA-formaat gebruikt, moet u een lettertype gebruiken dat gemakkelijk te lezen is.Sommige lettertypen die vaak worden gebruikt voor dit type schrijven zijn Times New Roman en Courier New.U kunt er ook voor kiezen om een ​​ander lettertype te gebruiken voor koppen en andere grote delen van uw papier.Zorg ervoor dat u bij het opmaken van uw papier de specifieke richtlijnen van de MLA-stijlgids volgt.Dit zorgt ervoor dat uw werk correct is opgemaakt en er professioneel uitziet.

Hoe groot moet uw lettertype zijn bij gebruik van de MLA-indeling in Google Documenten?

Wanneer u uw papier opmaakt in MLA-formaat, moet u ervoor zorgen dat de lettergrootte groot genoeg is zodat het gemakkelijk te lezen is.De meeste gebruikers van Google Documenten geven de voorkeur aan lettertypen die ten minste 12 punten groot zijn.Als uw lettertype kleiner is dan 12 punten, moet u mogelijk de lettergrootte op uw computer vergroten voordat u begint met het opmaken van uw document.

Een ander ding om in gedachten te houden bij het gebruik van de MLA-indeling in Google Documenten is dat alle tekst dubbele regelafstand moet hebben.Dit zal helpen om het uiterlijk van uw document te verbeteren en het leesbaarder te maken.Vermijd bovendien het gebruik van cursieve of vetgedrukte lettertypen; deze kunnen gemakkelijk moeilijk leesbaar worden als ze te veel worden gebruikt.Denk er ten slotte aan dat u geen regeleinden in uw tekst gebruikt; dit zal ook helpen om het uiterlijk van uw document te verbeteren en het leesbaarder te maken.

Hoeveel ruimte moet u tussen de regels laten wanneer u uw papier in MLA-indeling typt in Google Docs?

Wanneer u uw papier opmaakt in MLA-indeling in Google Docs, moet u een ruimte tussen de regels tekst laten die gelijk is aan de margebreedte van uw papier.Dit zorgt ervoor dat uw tekst correct is opgemaakt en gemakkelijk te lezen is.Zorg er bovendien voor dat u dubbele aanhalingstekens gebruikt rond citaten wanneer u bronnen in uw paper citeert.Zorg er ten slotte voor dat alle verwijzingen correct zijn opgemaakt en aan het einde van uw document worden vermeld.

Zijn titelpagina's nodig bij het gebruik van de MLA-indeling in Google Documenten?

MLA-indeling op Google Documenten: titelpagina's

Bij gebruik van de MLA-indeling op Google Docs zijn titelpagina's niet nodig.Als u ze echter in uw document wilt opnemen, kunt u dit doen door deze instructies te volgen.

Om een ​​titelpagina in MLA-indeling te maken:

 1. Open het document waarin u de titelpagina wilt toevoegen.
 2. Klik op het tabblad 'Titelpagina' boven aan het venster en selecteer 'Nieuwe titelpagina maken'.
 3. Voer een titel voor uw document in en klik op 'OK'.
 4. Selecteer 'Lay-out met één kolom' in de indelingsopties en klik op 'OK'.
 5. Typ of plak uw tekst in de eerste kolom en klik vervolgens op 'Opslaan'.
 6. Voer in de tweede kolom "[MLA]" in, gevolgd door uw publicatienaam (indien anders dan de hoofdtitel van uw manuscript). Als uw manuscript bijvoorbeeld de titel The Catcher in the Rye heeft, voert u "[MLA] The Catcher in the Rye."[/MLA] in. Als u meer dan één werk heeft dat dezelfde [MLA]-aanduiding gebruikt, vermeldt u elk werk na de respectievelijke [MLA]-citatie tussen haakjes (bijv. [MLA] The Catcher in the Rye (Huckleberry Finn, 188).[/MLA] [/kolom][/titelpagina]
 7. Volg deze stappen om een ​​elektronische inhoudsopgave (EOT) te maken:
 8. Klik op Bestand > Maak een inhoudsopgave of druk op Ctrl+T (Windows) of Cmd+T (Mac OS). Dit opent een nieuw venster met alle titels van uw documenten er horizontaal overheen; dubbelklik ergens in deze tabel om alle titels te selecteren en druk vervolgens op Ctrl+C (Windows) of Cmd+C (Mac OS). U kunt nu alle notities typen over waar elke sectie begint en eindigt, evenals alle koppen die u misschien wilt opnemen; wanneer u klaar bent, slaat u dit bestand op door te klikken op Bestand > Opslaan als... > Inhoudsopgave (.toc) .[/column][/titlepage][column width=”50%” padding=”10px 0px 10px 0px” border= ”solid 1px #dcdcdc” background_color=”#ffffff” animation_type=”none” class=”mltitlecol aligncenter mla-tablet mltitlealignleft mla-phonetextsizemedium colortextalignleft size15″][blockquote cite= “Kristen Jenson Lundy | 17 januari 2019 om 12:24 uur " ]Google-documenten hebben geen aparte titelpagina nodig, tenzij specifiek gevraagd - het is echter altijd een goede gewoonte om er een te hebben! Titels moeten rechtstreeks in kolom 1 worden getypt, gevolgd door '[MLA]' en als laatste de achternaam van de auteur.

Moet u een koptekst opnemen op elke pagina van uw document wanneer u MLA-opmaak gebruikt in Google Documenten?Zo ja, hoe maak je er een aan?

Wanneer u een document in Google Docs maakt met behulp van de MLA-indeling, moet u op elke pagina een koptekst opnemen.Om een ​​koptekst te maken, klikt u eerst op het tabblad Invoegen en selecteert u vervolgens Koptekst in het vervolgkeuzemenu.U kunt vervolgens uw titel in het veld Titel invoeren en de andere velden naar wens invullen.Als u klaar bent, klikt u op OK om uw koptekst op te slaan.Vervolgens moet u uw tekstinhoud aan elke pagina toevoegen.Om dit te doen, sleept u eenvoudig uw tekst naar het documentvenster.Zodra alles op zijn plaats is, kunt u op de knop Formatteren klikken en MLA selecteren in de lijst met opties.Hiermee wordt uw tekst automatisch opgemaakt volgens de MLA-richtlijnen.Ten slotte kunt u uw document opslaan door te klikken op Bestand > Opslaan als... of door op Ctrl+S (Windows) of Cmd+S (Mac) te drukken.

Waar moet de kopinformatie naartoe gaan bij het opzetten van een MLA-geformatteerde paper op Google Docs (d.w.z. naam, naam van de professor, klasinfo., etc.)?

Wanneer u een document maakt in Google Docs met behulp van de MLA-indeling, moet u de volgende informatie bovenaan uw document opnemen:

Nadat u deze informatie hebt opgenomen, kunt u beginnen met het opmaken van uw papier volgens de MLA-richtlijnen.Hier zijn enkele tips voor het opmaken van uw papier:

 1. Titel van je paper
 2. Naam van uw professor
 3. Klassenummer en sectienummer
 4. Datum (mm/dd/jjjj)
 5. Het hoofdgedeelte van uw papier
 6. Gebruik koppen in uw hele document om het in secties te ordenen.Gebruik bijvoorbeeld één kop voor elke hoofdtekstparagraaf, evenals tussenkopjes binnen die alinea's.Als er meerdere bronnen in uw paper worden gebruikt, zorg er dan voor dat u deze ook onder de juiste kopjes vermeldt.U kunt aan het einde van uw document ook pagina's met 'aangehaalde werken' maken met een lijst van alle bronnen die in uw werk zijn gebruikt.Gebruik altijd de juiste citatie-indelingen bij het citeren van bronnen in MLA-stijl - deze omvatten auteur(s), titel(s), publicatiejaar en tijdschriftnaam of volumenummer (indien van toepassing). Zorg ervoor dat alle tekst dubbel gespatieerd is in uw document; plaats echter geen regeleinde tussen alinea's of zinnen, tenzij het citaten uit een andere bron zijn!Markeer alle belangrijke termen of zinsdelen waarover u bijzonder duidelijk wilt zijn wanneer u uw paper later doorleest - dit zal de lezers helpen het document gemakkelijker te volgen. Zorg er ten slotte voor dat alles er schoon en professioneel uitziet wanneer u het elektronisch indient - inclusief lettergrootte en spatiëring, marges en kop-/voetteksten In het kort: opmaaktips Gebruik koppen in het hele document Vermeld bronnen altijd op de juiste manier Dubbele ruimte in de tekst Markeer belangrijke termen Zorg ervoor dat alles er netjes en opgeruimd uitziet Bij het opmaken van een Google-document met behulp van MLA-stijlrichtlijnen: Neem de titel van het project bovenaan gevolgd door naam (namen), afdeling(en), klasnummer & sectienummer indien van toepassing).

Hoe maak je tussen haakjes citaten in de hoofdtekst van je tekst bij het schrijven van een MLA-geformatteerde paper in Google Docs?

Bij het schrijven van een MLA-opgemaakt artikel in Google Docs, moet u citaten tussen haakjes gebruiken in de hoofdtekst van uw tekst.Volg hiervoor deze stappen:

Achternaam van de auteur (voornaam), Titel van het werk, Jaar van publicatie

Bijvoorbeeld: Smith, Jane Eyre, 184

 1. Klik op het tabblad "Invoegen" bovenaan uw document.
 2. Klik in het vak 'Teksteditor' dat verschijnt op 'Citaat'.
 3. Typ in het geopende venster Citaat de volgende informatie:
 4. Klik op "OK".
 5. Uw citaten verschijnen nu tussen haakjes na elke zin in uw document.

Waar komt de lijst met geciteerde werken aan het einde van een document in MLI-formaat dat is gemaakt in Google Docs?

Wanneer u een document in MLA-indeling maakt in Google Docs, komt de lijst Works Cited aan het einde van uw document.

Een Works Cited-lijst genereren in Google Documenten:

 1. Klik op het menu "Bestand" en selecteer "Maak een pagina met geciteerde werken..."
 2. Selecteer in het gedeelte "Works Cited Page Formatting" MLA (Modern Language Association) in het vervolgkeuzemenu en klik op de knop "Formatteren"
 3. Zorg ervoor dat u in het gedeelte 'Richtlijnen voor MLA-opmaak' al uw citaten hebt opgenomen volgens de MLA-richtlijnen.Ga voor meer informatie over het opmaken van uw citaten naar http://www.mlaformats.org/.

Moeten vermeldingen in een Works Cited-lijst alfabetisch worden gerangschikt bij gebruik van MLA-opmaak in GoogleDoc?

Nee, vermeldingen in een Works Cited-lijst hoeven niet in alfabetische volgorde te worden gezet bij gebruik van MLA-opmaak in GoogleDoc.Het wordt echter aanbevolen om dezelfde lettervolgorde te gebruiken voor alle geciteerde werken om verwarring te voorkomen.Bovendien is het belangrijk om te onthouden dat u de titel van het werk en de achternaam van de auteur in elk item opneemt.