Hoe verberg je kolommen in een Google Spreadsheet?

Er zijn een paar manieren om kolommen in een Google-spreadsheet te verbergen.U kunt de kolomkoprij, de filterstool of de optie voor verborgen gegevens gebruiken.1.Gebruik de kolomkoprij: Om een ​​kolom te verbergen met behulp van de kolomkoprij, selecteer de kolom en klik op de koppijl naast "Kolomkoppen" in de werkbalk.Er verschijnt een vervolgkeuzemenu met opties voor 'Kolom verbergen', 'Kolom weergeven' en 'Opmaak behouden'.Selecteer 'Kolom verbergen'.2.Filters gebruiken: Om een ​​kolom met filters te verbergen, selecteert u eerst de kolom die u wilt verbergen en gebruikt u vervolgens een van de filterhulpmiddelen (hieronder beschreven).3.Verborgen gegevens gebruiken: om een ​​kolom met verborgen gegevens te verbergen, opent u het menu Extra en selecteert u 'Verborgen gegevens'.Er verschijnt een dialoogvenster met opties voor het verbergen of weergeven van cellen in dit bereik.4.Formules gebruiken: U kunt ook formules gebruiken om kolommen te verbergen.U kunt bijvoorbeeld een IF-statement gebruiken om een ​​bepaalde kolom te verbergen als deze niet nodig is voor uw analyse.5.Tabelindeling wijzigen: als geen van deze methoden werkt om de gewenste kolommen te verbergen, moet u mogelijk de tabelindeling van uw spreadsheet wijzigen (hieronder beschreven).6.. Tabelindeling De tabelindeling wijzigen is een andere manier om kolommen in Google Spreadsheets te verbergen - door de tabellen zijn gerangschikt in uw spreadsheetdocument!Deze methode wordt meestal gebruikt wanneer een of meer van de andere methoden falen - bijvoorbeeld wanneer filteren niet oplevert wat u wilt of wanneer formules niet werken zoals verwacht.. Om de tabellay-out te wijzigen: 1) Open uw spreadsheetdocument in een willekeurige editor dat de opmaak van gegevens in tabelvorm ondersteunt (zoals Microsoft Excel).2) Klik op een lege cel in een van uw tabellen (de cellen zonder enige tekstinhoud).3) In de meeste gevallen ziet u nu twee extra tabbladen onderaan uw venster - Tabellen en velden (zie onderstaande schermafbeelding).4) Klik op het tabblad Tabellen en klik vervolgens op de knop Nieuwe tabel in de linkerbovenhoek van het venster (zie onderstaande schermafbeelding).5) Voer de naam voor de nieuwe tabel in in het veld Naam en vervolgens klik op OK-knop ().6) Herhaal stap 2-5 totdat alle gewenste tabellen zijn aangemaakt ().7) Schakel nu terug naar het tabblad Velden ()en voer de veldnamen in de juiste velden in ().8 )Klik op de knop Bewerken ( ) in de rechterbovenhoek van elk veld ().9 ) Breng de nodige wijzigingen aan in de waarden in elk veld ld (), klikken op OK-knop () na elke wijziging ().10 )Herhaal stap 7-9 totdat alle gewenste velden zijn ingevuld ().11 )Klik op Bestand -> Opslaan als... -> Opslaan als HTML bestand (.html-extensie), waarbij de bestandsnaam hetzelfde is als de oorspronkelijke bestandsnaam zonder de extensie ".html" ().12 )Open het nieuw opgeslagen .html-bestand in de webbrowser () en geniet ervan!Hoe maak ik meerdere bladen aan?U kunt meerdere bladen maken door Bestand -> Nieuw blad... te selecteren in de hoofdmenubalk. Om meerdere bladen te maken:1) Open het hoofdvenster van de Google Spreadsheet-toepassing ()2) Selecteer Bestand -> Nieuw blad... in het hoofdmenu bar3) Typ de naam voor het nieuwe blad in het veld Naam 4) Selecteer welk werkblad als bronblad moet worden gebruikt 5) Klik op de knop OK 6) Uw nieuwe blad(len), genoemd volgens stap 3 hierboven, worden toegevoegd aan de huidige werkmap. Hoe beveilig ik mijn Google Spreadsheet met een wachtwoord?U kunt afzonderlijke bladen of hele werkbladen met een wachtwoord beveiligen door wachtwoorden in te voeren in de respectievelijke vakken Beveiligingsinstellingen die u vindt onder de kop Beveiliging in het dialoogvenster Eigenschappen dat is gekoppeld aan het geselecteerde blad/werkblad.:Om afzonderlijke bladen/werkblad met een wachtwoord te beveiligen:(a))Selecteer blad/werkblad uit waarvoor u een wachtwoord wilt beveiligen()waarvan u een wachtwoord wilt beveiligen()door te klikken op de koppeling Beveiligingsinstellingen onder de kop Beveiliging in het dialoogvenster Eigenschappen dat is gekoppeld aan het geselecteerde blad/werkblad.(b))In de keuzelijst Wachtwoordveld (), voer het vereiste in wachtwoord tweemaal achter elkaar().(c))Klik op de knop Wijzigingen toepassen () om de tot dusver aangebrachte wijzigingen op te slaan.

Hoe maak je bepaalde kolommen onzichtbaar in een Google Spreadsheet?

Er zijn een paar manieren om bepaalde kolommen onzichtbaar te maken in een Google Spreadsheet.Een manier is om de kolom te verbergen met behulp van het vervolgkeuzemenu Kolommen op het tabblad Gegevens van het werkblad.Een andere manier is om de opdracht Kolom verbergen op het tabblad Start van de spreadsheet te gebruiken.Ten slotte kunt u het paneel Geavanceerde functies in Google Spreadsheets gebruiken om specifieke kolommen te verbergen. Om een ​​kolom te verbergen:1) Open uw Google-blad en klik op het tabblad Gegevens2) Klik op Kolommen3) Selecteer de kolom die u wilt verbergen4) Aan de rechterkant, selecteer Verbergen uit lijst5) Klik op OKAls u een kolom verbergt, wordt deze niet langer weergegeven in gegevensplots of grafieken die op basis van uw werkblad worden gegenereerd.Om een ​​kolom zichtbaar te maken:1) Open uw Google-spreadsheet en klik op het tabblad Gegevens2) Klik op Kolommen3) Selecteer de kolom die u zichtbaar wilt maken4) Selecteer aan de rechterkant Zichtbaar maken uit lijst5) Klik op OKAls u het verbergen van een bepaalde kolom tijdelijk wilt uitschakelen om de een of andere reden kunt u dit doen door op Verborgen kolommen weergeven onderaan het scherm te klikken wanneer u uw blad op volledig scherm bekijkt. Om het verbergen van specifieke kolommen mogelijk te maken: 1) Open uw Google-blad en klik op het tabblad Gegevens 2) Klik op Geavanceerde functies3a ) Selecteer in het linkerdeelvenster onder "Bladweergaven" de optie "Volledig scherm"3b ) Selecteer onder "Geavanceerde opties" de optie "Specifieke kolommen verbergen"4a ) Om het verbergen van een bepaalde kolom weer uit te schakelen, deselecteert u "Specifieke kolommen verbergen" onder "Geavanceerde opties"4b) U kunt ook afzonderlijke kolommen uitschakelen door ze te selecteren en vervolgens op Zichtbaar maken uit lijst aan de rechterkant te klikken5a) Als er meerdere rijen met verborgen kolommen zijn geselecteerd (zoals hieronder weergegeven), worden alle rijen verborgen wanneer ze volledig worden bekeken schermmodus6a ) Bij het bekijken van bladen i n de normale modus (niet de modus voor volledig scherm), worden alleen de zichtbare cellen van de bladen met geplotte gegevens verborgen7a ) U kunt ook specifieke celbereiken weergeven of verbergen door ze te selecteren en vervolgens op Bereiken tonen/verbergen te klikken8a ), Nadat de selecties zijn uitgevoerd gemaakt, klikt u op Wijzigingen toepassen aan de rechterkant om wijzigingen onmiddellijk toe te passen9).U kunt wijzigingen ook opslaan als een nieuwe weergave door op Weergave opslaan te klikken10).Om terug te keren naar een eerdere weergave zonder verdere wijzigingen aan te brengen, klikt u op Vorige weergave herstellen11).Voor meer informatie over geavanceerde functies die beschikbaar zijn in Google Spreadsheets, zie https://support.google.com/spreadsheets/answer/61468?hl=nl .

Hoe kan ik bepaalde kolommen in mijn Google-spreadsheet verbergen?

Er zijn een paar manieren om kolommen in een Google-spreadsheet te verbergen.U kunt de kolomkoprij gebruiken, waarbij u alle kolommen verbergt, behalve degene die u wilt weergeven; of u kunt filters gebruiken waarmee u specifieke kolommen kunt selecteren en verbergen.Bovendien kunt u aangepaste formules maken die specifieke cellen verbergen.1) Gebruik Kolomkoprij: Om alle kolommen te verbergen, behalve degene die u wilt weergeven, moet u er eerst voor zorgen dat de kolomkoprij zichtbaar is.Klik vervolgens op de kolomkoprij en selecteer 'Kolommen verbergen'.Hierdoor worden alle andere kolommen uit het zicht verborgen.2) Gebruik filters: u kunt ook filters gebruiken om selectief bepaalde kolommen te verbergen.Als u bijvoorbeeld alleen de velden Naam en E-mail in uw spreadsheet wilt zien, maar niet de andere velden, kunt u die velden filteren met een zoekbalk of door ze in een keuzelijst te selecteren.3) Aangepaste formules maken: als geen van deze methoden werken voor wat u zoekt, moet u mogelijk aangepaste formules maken die specifieke cellen verbergen.

Wat is de snelste manier om meerdere kolommen in een Google-blad te verbergen?

Er zijn een paar manieren om kolommen in een Google-spreadsheet te verbergen.Een manier is om de kolomkopknoppen op de werkbalk te gebruiken.Een andere manier is om het filtermenu te gebruiken.En tot slot kunt u de verbergfunctie van de spreadsheeteditor gebruiken. Elk van deze methoden heeft zijn eigen voor- en nadelen.Hier is een kort overzicht van elk: 1) Kolomkopknoppen op de werkbalk: Deze methode is snel en gemakkelijk, maar u kunt niet alle kolommen tegelijk verbergen.U kunt individuele kolommen alleen verbergen door op hun kolomkoppen te klikken.2) Filtermenu: Deze methode is geavanceerder, maar ook langzamer dan de andere twee opties.U kunt meerdere kolommen verbergen door filtercriteria te gebruiken.3) Verbergfunctie van Spreadsheet Editor: Deze optie is de snelste en gemakkelijkste, maar u kunt er geen specifieke cellen of celbereiken mee verbergen.In plaats daarvan moet u alle rijen en kolommen in uw spreadsheet tegelijkertijd verbergen. Welke methode moet u kiezen?De beste optie hangt af van uw behoeften en voorkeuren.Als snelheid uw grootste zorg is, is het gebruik van de kolomkopknoppen op de werkbalk het snelst en gemakkelijkst.Als precisie geen probleem is, heeft het gebruik van filters de voorkeur omdat het meer flexibiliteit biedt in termen van hoe u uw kolommen wilt verbergen. Ten slotte, als het verbergen van hele rijen en kolommen geen optie is (bijvoorbeeld als u bepaalde gegevens zichtbaar moet houden), dan is het gebruik van de verbergfunctie van de spreadsheet-editor de beste keuze.

Is het mogelijk om selectief bepaalde kolommen in een spreadsheet te verbergen?

Ja, het is mogelijk om bepaalde kolommen binnen een spreadsheet selectief te verbergen.Hiervoor moet u eerst het werkblad openen waarin u de kolommen wilt verbergen.Selecteer vervolgens de kolom die u wilt verbergen en klik op de knop "Formatteren" bovenaan de kolom.Vanaf hier kunt u kiezen tussen twee opties: "Kolom verbergen" of "Rijen verbergen".Als u "Kolommen verbergen" kiest, wordt alleen die specifieke kolom aan het zicht onttrokken.Als u "Verberg rijen" kiest, worden alle rijen in die kolom aan het zicht onttrokken.

Hoe voorkom ik dat anderen bepaalde kolommen met gegevens in mijn spreadsheet kunnen bekijken?

Er zijn een paar manieren om kolommen in een Google-spreadsheet te verbergen.U kunt de kolomkoprij, de filterstool of de optie voor verborgen gegevens gebruiken.

Om een ​​kolom te verbergen met behulp van de kolomkoprij: Selecteer de kolom die u wilt verbergen en klik op het "koptekst"-pictogram naast de naam.Dit opent een menu waarin u 'verbergen' kunt selecteren.

Om een ​​kolom te verbergen met behulp van de filters-tool: Klik op de filterknop (de drie lijnen) bovenaan uw spreadsheet.Dit opent een lijst met opties die kolommen verbergen.

Om een ​​kolom te verbergen met de optie voor verborgen gegevens: Klik op "gegevens" in de linkerbovenhoek van uw spreadsheet en selecteer vervolgens "verborgen gegevens".Dit opent een dialoogvenster waarin u een trefwoord kunt invoeren dat een automatische update van alle cellen met dat woord activeert.Als u deze functie permanent wilt uitschakelen, schakelt u "verborgen gegevensupdates inschakelen" uit.

Kan de kolombreedte worden gebruikt als indicator voor het verbergen of weergeven van inhoud?

Er is niet één definitief antwoord op deze vraag.Afhankelijk van de specifieke behoeften van uw spreadsheet, kan het zijn dat de kolombreedte kan worden gebruikt als indicator voor het verbergen of weergeven van inhoud.Er zijn echter enkele algemene tips waarmee u kolommen in Google Spreadsheets kunt verbergen:

  1. Gebruik voorwaardelijke opmaak om kolommen te verbergen op basis van voorwaarden, zoals kolomwaarden die groter zijn dan een bepaalde waarde.
  2. Gebruik het trefwoord "verborgen" om aan te geven dat een kolom niet mag worden weergegeven in de resultaten van een zoekopdracht of zoekopdracht.
  3. Gebruik het trefwoord "show" om verborgen kolommen weer te geven in de resultaten van een zoekopdracht of zoekopdracht.

Wanneer zou het nuttig zijn om verborgen kolommen in een spreadsheet te gebruiken?

Er zijn een paar redenen waarom u verborgen kolommen in uw spreadsheet zou willen gebruiken.

Ten eerste, als u veel gegevens heeft die u niet op de voorpagina van uw spreadsheet wilt weergeven, kunt u verborgen kolommen gebruiken om die gegevens op te slaan.Als u bijvoorbeeld een bedrijf runt en verkoopcijfers moet bijhouden, maar niet wilt dat klanten die informatie zien, kunt u een kolom voor verkoopcijfers maken en deze aan het zicht onttrekken.

Ten tweede, als je veel berekeningen of formules hebt die je privé wilt houden, kun je ze in een verborgen kolom plaatsen.Op deze manier kunnen andere mensen die toegang hebben tot uw spreadsheet die berekeningen of formules niet zien.

Ten slotte kan het soms handig zijn om uw gegevens op verschillende manieren te ordenen met behulp van verborgen kolommen.Als u bijvoorbeeld veel klantgegevens in één kolom hebt opgeslagen en verkoopgegevens in een andere kolom, kunt u door de klantgegevens uit het zicht te verbergen gemakkelijker toegang krijgen tot de verkoopgegevens.

Zijn er sneltoetsen voor het verbergen/weergeven van kolommen in spreadsheets?

Er zijn een paar sneltoetsen voor het verbergen en zichtbaar maken van kolommen in spreadsheets.

Om een ​​kolom te verbergen, drukt u op de H-toets op uw toetsenbord.Om een ​​kolom zichtbaar te maken, drukt u op de U-toets op uw toetsenbord.

U kunt ook de muis gebruiken om kolommen te verbergen of zichtbaar te maken.Om een ​​kolom met de muis te verbergen, klikt u op de meest linkse pijl naast de kolom die u wilt verbergen en sleept u deze naar rechts.Als u een kolom zichtbaar wilt maken met de muis, klikt u op de meest linkse pijl naast de kolom die u zichtbaar wilt maken en sleept u deze naar links.

U kunt ook sneltoetsen gebruiken om kolommen te verbergen en zichtbaar te maken: Druk op F9 (voor verbergen) of F10 (voor zichtbaar maken) op uw toetsenbord om toegang te krijgen tot deze opdrachten.

Hoe zou je het doen om alle lege kolommen in een gegeven spreadsheet massaal te verbergen?

Er zijn een paar manieren om kolommen in Google Spreadsheets te verbergen.Een manier is om de filters-tool te gebruiken.Een andere manier is om de verborgen opdracht te gebruiken.De laatste manier is om de sneltoets te gebruiken.1) Gebruik de filters-tool: Om de filters-tool te gebruiken, opent u eerst uw spreadsheet en klikt u op de knop Filters (het ziet eruit als een pictogram met drie regels). 2) In het venster Filters dat opent, selecteert u Lege kolommen verbergen in de lijst aan de linkerkant van het venster.3) Klik op OK om uw filter toe te passen en alle lege kolommen uit uw spreadsheet te zien verdwijnen!4) Om verborgen kolommen zichtbaar te maken, herhaalt u eenvoudig stap 2-3, maar selecteert u deze keer Verborgen kolommen weergeven in de lijst aan de rechterkant van het venster.5) U kunt ook een kolomnaam typen in een van deze twee invoervelden en Google Spreadsheets zal die kolom automatisch tonen of verbergen.6) Ten slotte kunt u ook op Ctrl+H (of Cmd+H op Macs) drukken om een ​​snelmenu te openen voor respectievelijk het verbergen en zichtbaar maken van kolommen.7) Gebruik de verborgen opdracht: Met de verborgen opdracht kunt u snel alle lege kolommen in een gegeven spreadsheet verbergen of weergeven met één simpele opdracht:Blad->Verborgen->Alle lege kolommen8) Gebruik sneltoetsen:U kunt ook snel alle lege kolommen in een gegeven spreadsheet verbergen of tonen door door op Ctrl+H (of Cmd+H op Macs) te drukken, zoals eerder vermeld.U kunt ook op F9 (of Fn+F9 op Macs) drukken.