Apakah format MLA?

Format MLA ialah gaya pemformatan akademik yang paling biasa digunakan dalam penulisan.Ia adalah panduan untuk membuat kertas kerja berdasarkan garis panduan Persatuan Bahasa Moden (MLA).Format MLA ialah satu siri peraturan yang mesti dipatuhi oleh penulis semasa menyediakan kerja mereka.Panduan ini akan mengajar anda cara membuat kertas MLA menggunakan Dokumen Google.

Untuk memulakan, buka Dokumen Google anda dan klik pada butang "Buat dokumen baharu" di penjuru kiri sebelah atas skrin anda.Sebaik sahaja anda telah membuat dokumen anda, klik pada tab "Format" yang terletak di sudut kanan atas skrin anda.Di bawah "Pilihan Pemformatan Dokumen," pilih "Gaya MLA" daripada senarai dan kemudian klik pada butang "OK" untuk menggunakan tetapan ini pada dokumen anda.

Memandangkan kami telah memformatkan dokumen kami mengikut garis panduan MLA, kami perlu mula mengisinya dengan kandungan!Untuk memulakan, cari topik yang menarik minat anda dan tulis tentangnya dengan cara yang menarik.Seterusnya, selidik mana-mana sumber yang berkaitan dan gunakan bahan tersebut untuk menyokong hujah dan dakwaan anda.Akhir sekali, pastikan semua petikan anda diformatkan dengan betul dan diletakkan dalam perenggan yang sesuai dalam teks anda.

Bagaimanakah anda menyediakan pemformatan MLA dalam Dokumen Google?

Jika anda menulis kertas kerja untuk institusi akademik seperti universiti, maka anda perlu mengikut format MLA.Ini ialah gaya pemformatan yang paling biasa diterima untuk kertas kerja yang ditulis dalam bahasa Inggeris.Terdapat beberapa langkah yang perlu anda ambil untuk menyediakan pemformatan MLA dalam Dokumen Google:

Mula-mula, buka dokumen anda dalam Dokumen Google dan klik pada tab "Format" di bahagian atas skrin.Dari sini, anda akan mahu memilih "Format MLA" daripada senarai pilihan.

Seterusnya, anda perlu memutuskan jenis dokumen yang anda tulis.Jika kertas kerja anda akan dihantar ke jurnal akademik atau persidangan, maka ia harus diformat mengikut garis panduan mereka.Jika kertas kerja anda tidak diformatkan secara khusus untuk penerbitan, maka anda boleh memilih mana-mana format yang memenuhi keperluan anda.

Sebaik sahaja anda telah memilih format anda, langkah seterusnya ialah mengisi semua maklumat yang diperlukan.Bahagian pertama borang dipanggil "Halaman Tajuk" dan harus menyertakan nama, alamat dan nombor telefon anda.Bahagian seterusnya dipanggil "Nama Pengarang" dan harus menyenaraikan setiap orang yang menyumbangkan pengarang kepada kertas kerja anda.Anda juga mesti memberikan maklumat hubungan untuk setiap pengarang jika mereka tidak disenaraikan pada halaman tajuk.

Bahagian ketiga borang dipanggil "Abstrak" dan harus memberikan gambaran keseluruhan ringkas tentang kandungan kertas anda.Akhir sekali, di bawah "Kawasan Teks Badan Utama" terdapat tiga bahagian yang memerlukan maklumat khusus: "Panjang Teks" memberitahu Google berapa banyak perkataan setiap halaman esei anda harus diformatkan; "Saiz Fon" menetapkan saiz semua teks kecuali tajuk; dan akhirnya "Skim Penomboran Halaman Tajuk Panduan Gaya Bibliografi" menentukan cara petikan akan muncul dalam dokumen akhir anda (untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai topik ini lihat artikel kami Bagaimana Saya Memetik Sumber Dalam Kertas Saya?).

Bagaimanakah anda membuat inden gantung dalam Dokumen Google?

Jika anda ingin membuat inden gantung dalam Dokumen Google, ikuti langkah berikut:

 1. Klik tab "Format" pada bar alat dan pilih "Inden."
 2. Di bawah "Umum", klik anak panah lungsur di sebelah "Inden Gantung".
 3. Pilih jumlah ruang yang anda ingin gantungkan inden anda daripada menu lungsur.
 4. Klik OK untuk menggunakan perubahan anda.

Bagaimanakah anda memformat margin kertas anda dalam Dokumen Google?

Untuk memformatkan jidar kertas anda dalam Dokumen Google, ikuti langkah berikut:

 1. Klik pada tab "Layout" di bahagian atas dokumen anda.
 2. Di bawah "Margin", klik pada peluncur "Atas dan Bawah" untuk menukar saiz margin.
 3. Klik pada peluncur "Jing Kiri dan Kanan" untuk menukar saiz margin.
 4. Klik pada kotak teks biru di sebelah "Pemformatan Halaman Tajuk" untuk menambah tajuk halaman tajuk (jika anda mempunyai satu).

Apakah fon yang perlu anda gunakan untuk kertas anda apabila menggunakan format MLA?

Apabila menggunakan format MLA, anda harus menggunakan fon yang mudah dibaca.Beberapa fon yang biasa digunakan untuk jenis penulisan ini termasuk Times New Roman dan Courier New.Anda juga boleh memilih untuk menggunakan fon yang berbeza untuk tajuk dan bahagian utama kertas anda yang lain.Semasa memformat kertas anda, pastikan anda mengikuti garis panduan khusus yang disediakan oleh panduan gaya MLA.Ini akan membantu memastikan kerja anda diformat dengan betul dan kelihatan profesional.

Berapa besar sepatutnya fon anda apabila menggunakan format MLA dalam Dokumen Google?

Apabila memformat kertas anda dalam format MLA, anda perlu memastikan saiz fon cukup besar supaya mudah dibaca.Kebanyakan pengguna Google Docs lebih suka fon yang bersaiz sekurang-kurangnya 12 mata.Jika fon anda lebih kecil daripada 12 mata, maka anda mungkin perlu meningkatkan saiz fon pada komputer anda sebelum anda mula memformat dokumen anda.

Perkara lain yang perlu diingat apabila menggunakan format MLA dalam Dokumen Google ialah semua teks hendaklah dijarak dua.Ini akan membantu untuk menambah baik penampilan dokumen anda dan menjadikannya lebih mudah dibaca.Selain itu, elakkan menggunakan mana-mana huruf condong atau muka taip tebal; ini boleh menjadi sukar dibaca dengan mudah jika ia digunakan terlalu banyak.Akhir sekali, ingat untuk tidak menggunakan sebarang pemisah baris dalam teks anda; ini juga akan membantu menambah baik penampilan dokumen anda dan menjadikannya lebih mudah dibaca.

Berapa banyak ruang yang perlu anda tinggalkan di antara baris semasa menaip kertas anda dalam format MLA dalam Dokumen Google?

Apabila memformat kertas anda dalam format MLA dalam Dokumen Google, anda harus meninggalkan ruang antara baris teks yang sama dengan lebar jidar kertas anda.Ini akan memastikan bahawa teks anda diformat dengan betul dan mudah dibaca.Selain itu, pastikan anda menggunakan tanda petikan berganda di sekeliling mana-mana petikan apabila memetik sumber dalam kertas anda.Akhir sekali, pastikan semua rujukan diformat dan disenaraikan dengan betul pada penghujung dokumen anda.

Adakah halaman tajuk perlu apabila menggunakan format MLA pada Dokumen Google?

Format MLA pada Dokumen Google: Halaman Tajuk

Apabila menggunakan format MLA pada Dokumen Google, halaman tajuk tidak diperlukan.Walau bagaimanapun, jika anda ingin memasukkannya ke dalam dokumen anda, anda boleh melakukannya dengan mengikut arahan ini.

Untuk membuat halaman tajuk dalam format MLA:

 1. Buka dokumen yang anda ingin tambahkan halaman tajuk.
 2. Klik tab "Halaman Tajuk" di bahagian atas tetingkap dan pilih "Buat Halaman Tajuk Baharu."
 3. Masukkan tajuk untuk dokumen anda dan klik "OK."
 4. Pilih "Susun Letak Lajur Tunggal" daripada pilihan susun atur dan klik "OK."
 5. Taip atau tampal teks anda ke dalam lajur pertama dan kemudian klik "Simpan."
 6. Dalam lajur kedua, masukkan "[MLA]", diikuti dengan nama penerbitan anda (jika berbeza daripada tajuk utama manuskrip anda). Contohnya, jika manuskrip anda bertajuk The Catcher in the Rye, masukkan "[MLA] The Catcher in the Rye."[/MLA] . Jika anda mempunyai lebih daripada satu karya yang menggunakan sebutan [MLA] yang sama ini, senaraikan setiap karya selepas petikan [MLA] masing-masing dalam kurungan (cth., [MLA] The Catcher in the Rye (Huckleberry Finn, 188).[/MLA] [/column][/titlepage]
 7. Untuk membuat jadual kandungan elektronik (EOT), ikut langkah berikut:
 8. Klik pada Fail > Buat Jadual Kandungan atau tekan Ctrl+T (Windows) atau Cmd+T (Mac OS). Ini akan membuka tetingkap baharu dengan semua tajuk dokumen anda disenaraikan secara melintang di atasnya; klik dua kali di mana-mana bahagian dalam jadual ini untuk memilih semua tajuk dan kemudian tekan Ctrl+C (Windows) atau Cmd+C (Mac OS). Anda kini boleh menaip sebarang nota tentang tempat setiap bahagian bermula dan berakhir serta mana-mana tajuk yang anda mungkin mahu disertakan; apabila selesai simpan fail ini dengan mengklik pada Fail > Simpan Sebagai... > Jadual Kandungan (.toc) .[/column][/titlepage][column width=”50%” padding=”10px 0px 10px 0px” border= ”solid 1px #dcdcdc” background_color=”#ffffff” animation_type=”none” class=”mltitlecol aligncenter mla-tablet mltitlealignleft mla-phonetextsizemedium colortextalignleft size15″][blockquote cite= “Kristen Jenson Lundy | 17 Januari 2019 jam 12:24 tengahari “ ]Dokumen Google tidak memerlukan halaman tajuk yang berasingan melainkan diminta secara khusus - namun ia sentiasa menjadi amalan yang baik untuk memilikinya! Tajuk hendaklah ditaip terus ke dalam Lajur 1 diikuti dengan '[MLA]' kemudian terakhir nama keluarga pengarang.

Sekiranya anda memasukkan pengepala pada setiap halaman dokumen anda apabila menggunakan pemformatan MLA pada Dokumen Google?Jika ya, bagaimana anda menciptanya?

Apabila anda membuat dokumen dalam Dokumen Google menggunakan format MLA, anda perlu memasukkan pengepala pada setiap halaman.Untuk membuat pengepala, mula-mula klik pada tab Sisipkan dan kemudian pilih Pengepala daripada menu lungsur.Anda kemudian boleh memasukkan tajuk anda dalam medan Tajuk dan mengisi medan lain seperti yang dikehendaki.Apabila anda selesai, klik pada OK untuk menyimpan pengepala anda.Seterusnya, anda perlu menambah kandungan teks anda pada setiap halaman.Untuk melakukan ini, hanya seret dan lepaskan teks anda ke dalam tetingkap dokumen.Setelah semuanya siap, anda boleh klik pada butang Format dan pilih MLA daripada senarai pilihan.Ini akan memformat teks anda secara automatik mengikut garis panduan MLA.Akhir sekali, anda boleh menyimpan dokumen anda dengan mengklik pada Fail > Simpan Sebagai... atau menekan Ctrl+S (Windows) atau Cmd+S (Mac).

Ke manakah maklumat tajuk harus pergi semasa menyediakan kertas berformat MLA pada Dokumen Google (iaitu nama, nama profesor, maklumat kelas, dll.) ?

Apabila membuat dokumen dalam Dokumen Google menggunakan format MLA, anda harus memasukkan maklumat berikut di bahagian atas dokumen anda:

Selepas anda memasukkan maklumat ini, anda boleh mula memformat kertas anda mengikut garis panduan MLA.Berikut ialah beberapa petua untuk memformat kertas anda:

 1. Tajuk Kertas Anda
 2. Nama Profesor Anda
 3. Nombor Kelas dan Nombor Bahagian
 4. Tarikh (mm/hh/tttt)
 5. Badan Utama Kertas Anda
 6. Gunakan tajuk di seluruh kertas anda untuk membantu menyusunnya ke dalam bahagian.Sebagai contoh, gunakan satu tajuk untuk setiap perenggan isi utama, serta subtajuk dalam perenggan tersebut.Jika terdapat berbilang sumber yang digunakan dalam kertas kerja anda, pastikan anda menyenaraikannya di bawah tajuk yang sesuai juga.Anda juga boleh membuat halaman "karya yang dipetik" di penghujung dokumen anda yang menyenaraikan semua sumber yang digunakan dalam kerja anda.Sentiasa gunakan format petikan yang betul apabila memetik sumber dalam gaya MLA – ini termasuk pengarang, tajuk, tahun diterbitkan dan nama jurnal atau nombor jilid (jika berkenaan). Pastikan semua teks dijarakkan dua di seluruh dokumen anda; namun, jangan putus baris antara perenggan atau ayat melainkan petikan daripada sumber lain!Pastikan anda menyerlahkan mana-mana istilah atau frasa penting yang anda ingin jelaskan dengan jelas apabila membaca kertas anda nanti – ini akan membantu pembaca mengikutinya dengan lebih mudah Akhir sekali, pastikan semuanya kelihatan bersih dan profesional apabila menyerahkannya secara elektronik – termasuk saiz fon dan jarak, jidar dan pengepala/kaki Ringkasnya: Petua Pemformatan Gunakan tajuk di seluruh keseluruhan dokumen Sentiasa sebut sumber dengan betul Ruang ganda di seluruh teks Serlahkan istilah utama Pastikan semuanya kelihatan kemas dan kemas Semasa memformat Dokumen Google menggunakan garis panduan gaya MLA: Sertakan tajuk projek di bahagian atas diikuti dengan nama, jabatan, nombor kelas & nombor bahagian jika berkenaan).

Bagaimanakah cara membuat petikan kurungan dalam badan teks anda semasa menulis kertas berformat MLA dalam Dokumen Google?

Apabila menulis kertas berformat MLA dalam Dokumen Google, anda perlu menggunakan petikan kurungan dalam kandungan teks anda.Untuk melakukan ini, ikuti langkah berikut:

Nama akhir pengarang (nama pertama), Tajuk kerja, Tahun diterbitkan

Contohnya: Smith, Jane Eyre, 184

 1. Klik pada tab "Sisipkan" di bahagian atas dokumen anda.
 2. Dalam kotak "Editor Teks" yang muncul, klik pada "Petikan."
 3. Dalam tetingkap Petikan yang terbuka, taipkan maklumat berikut:
 4. Klik pada "OK."
 5. Petikan anda kini akan muncul dalam kurungan selepas setiap ayat dalam dokumen anda.

Di manakah senarai Works Cited pergi pada penghujung kertas berformat MLI yang dibuat dalam Google Docs ?

Apabila anda membuat kertas berformat MLA dalam Google Docs, senarai Works Cited berada di penghujung dokumen anda.

Untuk menjana senarai Works Cited dalam Dokumen Google:

 1. Klik pada menu “Fail” dan pilih “Buat halaman yang dipetik karya…”
 2. Dalam bahagian "Pemformatan Halaman Dipetik Kerja", pilih MLA (Persatuan Bahasa Moden) daripada menu lungsur dan klik pada butang "Format"
 3. Dalam bahagian "Garis Panduan Pemformatan MLA", pastikan anda telah memasukkan semua petikan anda mengikut garis panduan MLA.Untuk maklumat lanjut tentang cara memformat petikan anda, sila lawati http://www.mlaformats.org/.

Adakah entri dalam senarai Works Cited perlu mengikut abjad apabila menggunakan pemformatan MLA dalam GoogleDoc?

Tidak, entri dalam senarai Works Cited tidak perlu mengikut abjad apabila menggunakan pemformatan MLA dalam GoogleDoc.Walau bagaimanapun, adalah disyorkan agar anda menggunakan urutan huruf yang sama untuk semua karya yang dipetik entri untuk mengelakkan kekeliruan.Selain itu, adalah penting untuk diingat untuk memasukkan tajuk karya dan nama keluarga pengarang dalam setiap entri.