Πώς να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας του Samsung S9 στο Google Drive;

Navigazione veloce

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του Samsung S9 στο Google Drive για εύκολη πρόσβαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Drive στο τηλέφωνό σας και συνδεθείτε.
  2. Πατήστε τις τρεις γραμμές στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου της εφαρμογής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις.
  3. Στην ενότητα "Γενικά", πατήστε Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά.
  4. Στο πεδίο "Εφεδρικός προορισμός", πατήστε Google Drive (ή άλλη τοποθεσία που προτιμάτε).
  5. Στην ενότητα "Συχνότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας", επιλέξτε πόσο συχνά θέλετε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας: καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία.