Hvad er MLA-format?

MLA-format er den mest almindelige akademiske formateringsstil, der bruges til at skrive.Det er en guide til at lave papirer baseret på Modern Language Association (MLA) retningslinjer.MLA-formatet er en række regler, som forfattere skal følge, når de forbereder deres arbejde.Denne vejledning vil lære dig, hvordan du opretter et MLA-papir ved hjælp af Google Docs.

For at begynde skal du åbne dit Google-dokument og klikke på knappen "Opret et nyt dokument" i øverste venstre hjørne af din skærm.Når du har oprettet dit dokument, skal du klikke på fanen "Format" i øverste højre hjørne af skærmen.Under "Dokumentformateringsindstillinger" skal du vælge "MLA Style" fra listen og derefter klikke på knappen "OK" for at anvende disse indstillinger på dit dokument.

Nu hvor vi har formateret vores dokument i henhold til MLA-retningslinjer, skal vi begynde at fylde det med indhold!Til at starte med skal du finde et emne, der interesserer dig, og skrive om det på en engagerende måde.Undersøg derefter alle relevante kilder og brug disse materialer til at understøtte dine argumenter og påstande.Til sidst skal du sørge for, at alle dine citater er korrekt formateret og placeret i passende afsnit i din tekst.

Hvordan opsætter du MLA-formatering i Google Docs?

Hvis du skriver et papir til en akademisk institution, såsom et universitet, skal du følge MLA-formatet.Dette er den mest almindeligt accepterede formateringsstil for artikler skrevet på engelsk.Der er et par trin, du skal tage for at konfigurere MLA-formatering i Google Docs:

Først skal du åbne dit dokument i Google Docs og klikke på fanen "Format" øverst på skærmen.Herfra vil du vælge "MLA Format" fra listen over muligheder.

Dernæst skal du beslutte, hvilken type dokument du skriver.Hvis dit papir skal indsendes til et akademisk tidsskrift eller konference, skal det formateres i henhold til deres retningslinjer.Hvis dit papir ikke er specifikt formateret til udgivelse, kan du vælge et hvilket som helst format, der opfylder dine behov.

Når du har valgt dit format, er næste trin at udfylde alle de nødvendige oplysninger.Den første del af formularen hedder "Titelside" og skal indeholde dit navn, adresse og telefonnummer.Det næste afsnit hedder "Forfatternavn(e)" og bør angive hver person, der har bidraget med forfatterskab til dit papir.Du skal også angive kontaktoplysninger for hver forfatter, hvis de ikke er anført på titelbladet.

Den tredje del af formularen hedder "Abstrakt" og skal give et kort overblik over, hvad dit papir indeholder.Endelig er der under "Hovedtekstområde" tre sektioner, der kræver specifik information: "Tekstlængde" fortæller Google, hvor mange ord pr. side dit essay skal formateres med; "Skriftstørrelse" indstiller størrelsen på al tekst undtagen titler; og til sidst dikterer "Bibliography Style Guide Title Page Numbering Scheme" hvordan citater vises i dit endelige dokument (for mere information om dette emne se vores artikel Hvordan citerer jeg kilder i mit papir?).

Hvordan opretter du et hængende indrykning i Google Docs?

Hvis du vil oprette et hængende indrykning i Google Docs, skal du følge disse trin:

 1. Klik på fanen "Format" på værktøjslinjen, og vælg "Indrykning".
 2. Under "Generelt" skal du klikke på rullepilen ud for "Hængende indrykning".
 3. Vælg den mængde plads, du vil hænge dit indrykning på, fra rullemenuen.
 4. Klik på OK for at anvende dine ændringer.

Hvordan formaterer du dit papirs marginer i Google Docs?

Følg disse trin for at formatere dit papirs margener i Google Docs:

 1. Klik på fanen "Layout" øverst i dit dokument.
 2. Under "Margener" skal du klikke på skyderen "Top- og bundmargener" for at ændre margenstørrelsen.
 3. Klik på skyderen "Venstre og højre marginer" for at ændre margenstørrelsen.
 4. Klik på det blå tekstfelt ud for "Titelsideformatering" for at tilføje en titelsideoverskrift (hvis du har en).

Hvilken skrifttype skal du bruge til dit papir, når du bruger MLA-format?

Når du bruger MLA-formatet, bør du bruge en skrifttype, der er let at læse.Nogle skrifttyper, der almindeligvis bruges til denne type skrift, omfatter Times New Roman og Courier New.Du kan også vælge at bruge en anden skrifttype til overskrifter og andre større dele af dit papir.Når du formaterer dit papir, skal du sørge for at følge de specifikke retningslinjer fra MLA-stilguiden.Dette vil hjælpe med at sikre, at dit arbejde er korrekt formateret og ser professionelt ud.

Hvor stor skal din skrifttype være, når du bruger MLA-format i Google Docs?

Når du formaterer dit papir i MLA-format, vil du gerne sikre dig, at skriftstørrelsen er stor nok, så den er let at læse.De fleste Google Docs-brugere foretrækker skrifttyper, der er mindst 12 point i størrelse.Hvis din skrifttype er mindre end 12 punkter, skal du muligvis øge skriftstørrelsen på din computer, før du begynder at formatere dit dokument.

En anden ting at huske på, når du bruger MLA-format i Google Docs, er, at al tekst skal være dobbelt-afstand.Dette vil hjælpe med at forbedre udseendet af dit dokument og gøre det lettere at læse.Undgå desuden at bruge kursiv eller fed skrifttyper; disse kan let blive svære at læse, hvis de bliver brugt for meget.Husk endelig ikke at bruge nogen linjeskift i din tekst; dette vil også hjælpe med at forbedre udseendet af dit dokument og gøre det lettere at læse.

Hvor meget plads skal du efterlade mellem linjerne, når du skriver dit papir i MLA-format i Google Docs?

Når du formaterer dit papir i MLA-format i Google Docs, bør du efterlade et mellemrum mellem tekstlinjerne svarende til margenbredden på dit papir.Dette vil sikre, at din tekst er korrekt formateret og let at læse.Derudover skal du sørge for at bruge dobbelte anførselstegn omkring alle citater, når du citerer kilder i dit papir.Til sidst skal du sikre dig, at alle referencer er korrekt formateret og angivet i slutningen af ​​dit dokument.

Er titelsider nødvendige, når du bruger MLA-format på Google Docs?

MLA-format på Google Docs: Titelsider

Når du bruger MLA-format på Google Docs, er titelsider ikke nødvendige.Men hvis du vil inkludere dem i dit dokument, kan du gøre det ved at følge disse instruktioner.

Sådan opretter du en titelside i MLA-format:

 1. Åbn det dokument, hvor du vil tilføje titelbladet.
 2. Klik på fanen "Titelside" øverst i vinduet, og vælg "Opret ny titelside".
 3. Indtast en titel til dit dokument, og klik på "OK".
 4. Vælg "Single-Column Layout" fra layoutindstillingerne, og klik på "OK".
 5. Indtast eller indsæt din tekst i den første kolonne, og klik derefter på "Gem".
 6. I den anden kolonne skal du indtaste "[MLA]" efterfulgt af dit publikationsnavn (hvis andet end dit manuskripts hovedtitel). Hvis dit manuskript for eksempel har titlen The Catcher in the Rye, skal du indtaste "[MLA] The Catcher in the Rye."[/MLA] . Hvis du har mere end ét værk, der bruger den samme [MLA]-betegnelse, skal du angive hvert værk efter dets respektive [MLA]-citat inden for parentes (f.eks. [MLA] The Catcher in the Rye (Huckleberry Finn, 188 ).[/MLA] [/column][/titlepage]
 7. Følg disse trin for at oprette en elektronisk indholdsfortegnelse (EOT):
 8. Klik på Filer > Lav en indholdsfortegnelse, eller tryk på Ctrl+T (Windows) eller Cmd+T (Mac OS). Dette åbner et nyt vindue med alle dine dokumenters titler anført vandret hen over det; dobbeltklik hvor som helst i denne tabel for at vælge alle titler, og tryk derefter på Ctrl+C (Windows) eller Cmd+C (Mac OS). Du kan nu skrive alle noter om, hvor hver sektion begynder og slutter, såvel som eventuelle overskrifter, du måtte ønske inkluderet; når du er færdig, gem denne fil ved at klikke på Fil > Gem som... > Indholdsfortegnelse (.toc) .[/column][/titlepage][column width=”50%” padding=”10px 0px 10px 0px” border= ”solid 1px #dcdcdc” background_color=”#ffffff” animation_type=”none” class=”mltitlecol aligncenter mla-tablet mltitlealignleft mla-phonetextsizemedium colortextalignleft size15″][blockquote cite= “Kristen Jenson Lundy | 17. januar 2019 kl. 12:24 “ ]Google docs kræver ikke en separat titelside, medmindre det specifikt anmodes om det – men det er altid god praksis at have en! Titler skal indtastes direkte i kolonne 1 efterfulgt af '[MLA]' og til sidst forfatterens efternavn.

Skal du inkludere en header på hver side i dit dokument, når du bruger MLA-formatering på Google Docs?Hvis ja, hvordan opretter du en?

Når du opretter et dokument i Google Docs ved hjælp af MLA-formatet, skal du inkludere en header på hver side.For at oprette en overskrift skal du først klikke på fanen Indsæt og derefter vælge Overskrift fra rullemenuen.Du kan derefter indtaste din titel i feltet Titel og udfylde de andre felter som ønsket.Når du er færdig, skal du klikke på OK for at gemme din header.Dernæst skal du tilføje dit tekstindhold til hver side.For at gøre dette skal du blot trække og slippe din tekst i dokumentvinduet.Når alt er på plads, kan du klikke på knappen Formater og vælge MLA fra listen over muligheder.Dette vil automatisk formatere din tekst i henhold til MLA-retningslinjer.Endelig kan du gemme dit dokument ved at klikke på Filer > Gem som... eller trykke på Ctrl+S (Windows) eller Cmd+S (Mac).

Hvor skal overskriftsoplysningerne gå hen, når du opretter et MLA-formateret papir på Google Docs (dvs. navn, professorens navn, klasseoplysninger osv.)?

Når du opretter et dokument i Google Docs ved hjælp af MLA-formatet, skal du inkludere følgende oplysninger øverst i dit dokument:

Når du har inkluderet disse oplysninger, kan du begynde at formatere dit papir i henhold til MLA-retningslinjerne.Her er nogle tips til at formatere dit papir:

 1. Titel på dit papir
 2. Navn på din professor
 3. Klassenummer og Sektionsnummer
 4. Dato (mm/dd/åååå)
 5. Hoveddelen af ​​dit papir
 6. Brug overskrifter i hele dit papir for at hjælpe med at organisere det i sektioner.Brug f.eks. én overskrift for hvert hovedafsnit, såvel som underoverskrifter i disse afsnit.Hvis der er brugt flere kilder i dit papir, skal du sørge for at angive dem under passende overskrifter.Du kan også oprette sider med "citerede værker" i slutningen af ​​dit dokument, der viser alle de kilder, der er brugt i dit arbejde.Brug altid korrekte citationsformater, når du citerer kilder i MLA-stil – disse inkluderer forfatter(e), title(r), publiceringsår og tidsskriftsnavn eller bindnummer (hvis relevant). Sørg for, at al tekst er dobbelt-afstand i hele dit dokument; dog ikke linjeskift mellem afsnit eller sætninger, medmindre de er citater fra en anden kilde!Sørg for at fremhæve alle vigtige termer eller sætninger, som du vil være særlig klar over, når du læser dit papir senere – dette vil hjælpe læserne lettere at følge med. Endelig skal du sørge for, at alt ser rent og professionelt ud, når du indsender det elektronisk – inklusive skriftstørrelse og mellemrum, marginer og sidehoveder/sidefødder Kort sagt: Formateringstip Brug overskrifter i hele dokumentet. Citér altid kilder korrekt Dobbelt mellemrum i hele teksten Fremhæv nøgleord Sørg for, at alt ser pænt og ryddeligt ud Når du formaterer et Google-dokument ved hjælp af retningslinjerne for MLA-stil: projektets titel øverst efterfulgt af navn(e), afdeling(er), klassenummer & sektionsnummer, hvis relevant).

Hvordan opretter du parentetiske citater i din tekst, når du skriver et MLA-formateret papir i Google Docs?

Når du skriver et MLA-formateret papir i Google Docs, skal du bruge parenteser i din tekst.For at gøre dette skal du følge disse trin:

Forfatterens efternavn (fornavn), værkets titel, udgivelsesår

For eksempel: Smith, Jane Eyre, 184

 1. Klik på fanen "Indsæt" øverst i dit dokument.
 2. I boksen "Teksteditor", der dukker op, skal du klikke på "Citation".
 3. Indtast følgende oplysninger i vinduet Citation, der åbnes:
 4. Klik på "OK".
 5. Dine citater vises nu i parentes efter hver sætning i dit dokument.

Hvor bliver listen Works Cited hen i slutningen af ​​et MLI-formateret papir, der er oprettet i Google Docs?

Når du opretter et MLA-formateret papir i Google Docs, vises listen Works Cited i slutningen af ​​dit dokument.

Sådan genererer du en Works Cited-liste i Google Docs:

 1. Klik på menuen "Filer", og vælg "Lav en citeret side..."
 2. I afsnittet "Works Cited Page Formatting" skal du vælge MLA (Modern Language Association) fra rullemenuen og klikke på knappen "Format".
 3. I afsnittet "MLA-formateringsretningslinjer" skal du sørge for, at du har inkluderet alle dine citater i henhold til MLA-retningslinjer.Besøg http://www.mlaformats.org/ for mere information om, hvordan du formaterer dine citater.

Skal poster på en Works Cited-liste alfabetiseres, når du bruger MLA-formatering i GoogleDoc?

Nej, poster på en Works Cited-liste behøver ikke at være alfabetiseret, når du bruger MLA-formatering i GoogleDoc.Det anbefales dog, at du bruger den samme rækkefølge af bogstaver for alle værker, der citeres, for at undgå forvirring.Derudover er det vigtigt at huske at medtage værkets titel og forfatterens efternavn i hver post.