Co je Tinder?

Tinder je seznamovací aplikace s uživatelskou základnou více než 50 milionů lidí.Umožňuje uživatelům spojit se s ostatními prostřednictvím výměny fotografií a krátkých zpráv.Tinder aktualizuje vaši polohu automaticky, pokud služby určování polohy na svém zařízení nevypnete.Znamená to, že Tinder sleduje můj pohyb?Použití Tinderu nevyžaduje žádné explicitní sledování, ale aplikace používá data GPS k určení, kde se v daném okamžiku nacházíte.Tyto informace se používají pro funkce, jako je navrhování shod v okolí a pomoc při hledání míst ve vašem okolí.Není však sdílen s inzerenty třetích stran ani se nepoužívá k ničemu jinému než k poskytování užitečných doporučení.Existuje způsob, jak úplně zakázat služby určování polohy na mém zařízení?Ano, můžete deaktivovat služby určování polohy na svém zařízení, pokud se chcete vyhnout sledování Tinderem.Udělat toto:

Aktualizuje tinder vaši polohu automaticky?

Tinder aktualizuje vaši polohu automaticky, pokud nemáte v zařízení k dispozici lokalizační služby. Znamená to, že Tinder sleduje moje pohyby?

Úspěšné zavádění Tinderu nezahrnuje žádné explicitní sledování, ale aplikace používá data GPS později, než je sdílí s inzerenty třetích stran nebo se používá pro historii umístění samotné aplikace.

Existuje nějaký způsob, jak mít úplnou kontrolu nad tím, jaké datum a čas bude aktualizace umístění nastavena na mém zařízení, a to podle těchto kroků:

4]potvrďte stisknutím OK, pokud to uděláte, že byste chtěli stimulovat data, zatímco zůstanete bez pohybu, kdy vaše zařízení bude muset povolit záznamy o poloze v nastaveních, nejprve povolte přístup Tinders k aktuální poloze (toto bude zahrnovat také umístění, kde jste byli nedávno).

  1. otevřete Nastavení v telefonu vyberte Soukromí v části Služby určování polohy, vypněte možnost „Použít služby určování polohy“ potvrďte stisknutím tlačítka OK Pokud chcete mít možnost vidět navrhované shody a zůstat nesledováni aplikací, budete muset povolit „Historie polohy“ v Nejprve nastavení a poté povolte Tinderu přístup k vaší aktuální poloze (toto bude zahrnovat i všechna místa, kde jste byli nedávno). Mohu Tinderu zabránit v automatické aktualizaci mé polohy?Ano, chcete-li úplnou kontrolu nad tím, kdy a jak aplikace aktualizuje vaši polohu, můžete služby určování polohy na svém zařízení úplně zakázat podle následujících kroků: otevřete NastavenívyberteSoukromípodPolohovouslužboupřepněte„Použít polohové služby“potvrďtestisknutímOK.
  2. otevřít Nastavení na tomto telefonu
  3. vyberte Soukromí
  4. v částiLocationService zapněte možnost „Použít služby určování polohy“

Aktualizuje Tinder vaši polohu automaticky?

Ano, Tinder automaticky aktualizuje vaši polohu.Když otevřete aplikaci a přihlásíte se, Tinder použije vaši aktuální polohu k naplnění vašich blízkých uživatelů a shod.Můžete také ručně zvolit sdílení své aktuální polohy s ostatními uživateli na Tinderu výběrem možnosti „Poloha“ v části „Nastavení“.Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, přejděte do Nastavení > Soukromí > Poloha a zrušte zaškrtnutí políčka „Tinder automaticky aktualizuje moji polohu.

Jak často Tinder aktualizuje vaši polohu?

Tinder automaticky aktualizuje vaši polohu, když jste v určitém okruhu od známého Wi-Fi hotspotu.Tento poloměr se mění v závislosti na denní době a vaší aktuální poloze.Tinder také používá GPS k určení vaší přibližné polohy.

Proč Tinder potřebuje aktualizovat vaši polohu?

Tinder potřebuje aktualizovat vaši polohu, aby vám mohl poskytovat lepší návrhy shody.Díky tomu, že aplikace ví, kde se nacházíte, může lépe porozumět vašim preferencím při seznamování a vytvořit pro vás přesnější shody.Navíc sledováním vašich pohybů v průběhu času může Tinder vytvořit úplnější obrázek o tom, kdo vás zajímá a jaké aktivity by mohly být kompatibilní s vašimi zájmy.Pokud nechcete, aby Tinder sledoval vaši polohu, je k dispozici nastavení, které vám umožní tuto funkci zakázat.

Jak přesné jsou informace o poloze poskytované Tinderem?

Tinder automaticky aktualizuje vaši polohu, když se s někým shodnete.Přesnost informací o poloze poskytovaných Tinderem však není vždy 100%.Pokud jste například v budově s více úrovněmi, Tinder může aktualizovat vaši polohu pouze na první úroveň.Navíc, pokud k nalezení své polohy používáte aplikaci jako MapQuestor Google Maps, informace o poloze Tinderu nemusí být tak přesné jako tyto aplikace.

Je možné v Tinderu vypnout automatické aktualizace polohy?

Pokud Tinder nějakou dobu nepoužíváte, vaše poloha se může automaticky aktualizovat.Pokud však chcete, můžete automatické aktualizace polohy v Tinderu vypnout.Udělat toto:

  1. Otevřete aplikaci a přihlaste se.
  2. Klepněte na tři řádky v levém horním rohu obrazovky.
  3. V části „Nastavení“ klepněte na „Poloha“.
  4. Vypněte možnost „Aktualizovat polohu automaticky“.
  5. Pokud chcete mít možnost vidět svou aktuální polohu, když používáte Tinder, zapněte „Zobrazit moji polohu, když používám Tinder.

Pokud vypnete automatické aktualizace polohy, budete moci aplikaci nadále používat?

Tinder automaticky aktualizuje vaši polohu, když jste v dosahu vysílače mobilní sítě.Pokud vypnete automatické aktualizace polohy, nebudete moci aplikaci používat.Pokud však ručně aktualizujete svou polohu pokaždé, když otevřete aplikaci, Tinder bude stále sledovat vaše místo pobytu.

Má vypnutí automatických aktualizací polohy vliv na fungování aplikace?

Tinder je seznamovací aplikace, která uživatelům umožňuje spojit se s ostatními prostřednictvím chatu a případně se setkat osobně.Při používání aplikace je důležité si uvědomit, jak je vaše poloha sledována a sdílena.

Protože Tinder automaticky aktualizuje vaši polohu, někteří lidé se obávají důsledků této funkce na soukromí.Zdá se však, že vypnutí automatických aktualizací polohy na Tinderu nemá žádný významný vliv na to, jak aplikace funguje.Ve skutečnosti mnoho lidí uvádí, že deaktivace této funkce je činí úspěšnějšími při seznamování s novými lidmi v reálném životě.Takže i když je možné si vybrat, zda chcete, aby Tinder sledoval vaše místo pobytu, v konečném důsledku je na vás, zda tyto informace chcete nebo nechcete sdílet s ostatními uživateli.

Existují nějaké obavy o ochranu soukromí spojené s povolením Tinderu mít přístup k informacím o vaší poloze?

S povolením Tinderu mít přístup k informacím o vaší poloze je spojeno několik obav o soukromí.Pokud by se například někdo naboural do systému Tinder a získal vaše údaje o poloze, mohl by tyto informace potenciálně použít ke sledování vašeho pohybu a narušení vašeho soukromí.Pokud se navíc rozhodnete sdílet svou polohu s Tinderem, aplikace může být schopna shromažďovat tyto informace, i když ji nepoužíváte, což by mohlo způsobit obavy, jak dlouho aplikace tato data ukládá.Celkově existují určité obavy, zda je povolení Tinderu přístup k informacím o vaší poloze dobrý nápad, ale celkově je pravděpodobné, že aplikace tyto informace použije pouze pro omezené účely.

Jaká jsou některá rizika spojená se sdílením vaší polohy s online seznamovací aplikací?

Tinder je oblíbená seznamovací aplikace, která používá vaši polohu, aby vám pomohla najít shody.Se sdílením vaší polohy s Tinderem jsou však spojena určitá rizika.

Za prvé, existuje riziko pronásledování nebo obtěžování.Pokud někdo ví, kde se celou dobu nacházíte, může vás potenciálně obtěžovat nebo pronásledovat.Za druhé, pokud je vaše zařízení odcizeno, kdokoli jej má, může sledovat vaše pohyby prostřednictvím vašeho účtu Tinder.A konečně, pokud náhodou sdílíte svou polohu s Tinderem při používání nezabezpečeného připojení (například na veřejné Wi-Fi), každý, kdo tyto informace uvidí, může sledovat vaše místo pobytu.

Všechna tato rizika jsou relativně malá ve srovnání s nebezpečím online seznamování obecně, ale přesto stojí za zvážení.

Jaké jsou některé z výhod používání aplikace, jako je Tinder, která může poskytovat sdílení polohy v reálném čase?

Používání aplikace jako Tinder, která může poskytovat sdílení polohy v reálném čase, má několik výhod.Za prvé, může to být užitečné při hledání přátel nebo potenciálních romantických partnerů ve vaší oblasti.Za druhé, může to být užitečné pro poznávání nových lidí a jejich lepší poznávání.Za třetí, může vám pomoci zůstat ve spojení s přáteli a rodinou, kteří žijí daleko.A konečně, používání aplikace, jako je Tinder, vám může pomoci prozkoumat nové části města.

Existují nějaké další podobné aplikace, které uživatelům poskytují automatické aktualizace polohy?

Existuje několik dalších aplikací, které svým uživatelům nabízejí automatické aktualizace polohy.Některé z těchto aplikací zahrnují Waze, Google Maps a Apple Maps.Všechny tyto aplikace umožňují uživatelům ovládat, zda chtějí, aby se jejich poloha automaticky aktualizovala.Všechny tyto aplikace navíc poskytují možnost ručně aktualizovat vaši polohu, pokud si to přejete.

Hlavní rozdíl mezi Tinderem a dalšími třemi aplikacemi je v tom, že Tinder nevyžaduje, aby se uživatelé před použitím aplikace přihlásili.To znamená, že kdokoli může používat Tinder, aniž by se obával, že jeho poloha bude sledována nebo sdílena s třetími stranami.

Celkově je důležité, aby si uživatelé byli vědomi různých možností ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici při používání jakékoli aplikace, která umožňuje automatické aktualizace polohy.Každá aplikace má svou vlastní sadu funkcí a výhod, takže je důležité, aby si uživatelé každou z nich prozkoumali, než se rozhodnou, kterou z nich použít.

13, Je ještě něco, co byste o tomto tématu chtěli vědět?

Když se zaregistrujete do Tinderu, vaše poloha se automaticky aktualizuje.Existují však určitá opatření, která můžete učinit, abyste ochránili své soukromí.

Nejprve se ujistěte, že jsou vaše služby určování polohy vypnuté, když je nepoužíváte.Tím zabráníte Tinderu sledovat vaše místo pobytu.

Za druhé, buďte opatrní, jaké informace sdílíte na Tinderu.Ujistěte se, že pouze lidé, které chcete vidět, vědí, kde jste.Nezveřejňujte například své fotografie na místech, kde by vám nebylo příjemné být fotografován bez povolení (například na večírku).

A konečně, pokud někdo požádá o zobrazení vaší polohy na Tinderu, buďte upřímní a dejte mu vědět, proč odmítáte.Možná nebudete chtít prozradit příliš mnoho informací, ale když vysvětlíte, proč je důležité zachovat si soukromí, pomůžete dotyčné osobě pochopit, proč je to pro vás důležité.