Jak tisknout z google docs?

Tisk z Dokumentů Google je snadný.Postupujte podle těchto kroků: 1.Otevřete dokument, který chcete vytisknout2.Klikněte na tlačítko "Tisk"3.Vyberte tiskárnu 4.Zadejte podrobnosti o své tiskové úloze5.Klikněte na "Tisk"6.Užijte si svůj čerstvě vytištěný dokument!Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy s tiskem z Dokumentů Google, neváhejte kontaktovat náš tým podpory na adrese [email protected] .

Jak uložíte dokument Google jako PDF?

Tisk z Dokumentů Google:

Chcete-li vytisknout dokument z Dokumentů Google, nejprve dokument otevřete.Dále klikněte na tlačítko "Tisk" v horní části okna. (Pokud toto tlačítko nevidíte, vaše verze Dokumentů Google možná nepodporuje tisk.)

V zobrazeném dialogovém okně Tisk vyberte stránky, které chcete vytisknout, a vyberte tiskárnu.Klepnutím na tlačítko OK dokument vytisknete.

Uložení dokumentu Google jako PDF:

Chcete-li uložit dokument jako PDF, nejprve dokument otevřete.Dále klikněte na nabídku „Soubor“ a vyberte „Uložit jako“.V zobrazeném dialogovém okně Uložit jako zadejte do pole Název souboru „PDF“ a klikněte na Uložit.Soubor PDF bude vytvořen ve vaší aktuální složce.

Jak stáhnout Google Doc?

Existuje několik způsobů, jak tisknout z Dokumentů Google.Můžete vytisknout celý dokument nebo můžete vybrat konkrétní stránky nebo oddíly a vytisknout je.

Chcete-li vytisknout celý dokument:

Chcete-li vytisknout konkrétní stránky nebo části:

 1. Otevřete dokument Google, který chcete vytisknout.
 2. Klikněte na nabídku Soubor a poté na Tisk.
 3. V dialogovém okně Tisk vyberte Všechny stránky a klepněte na OK.
 4. Otevřete dokument Google, který chcete vytisknout.
 5. Klikněte na stránku nebo oddíl, který chcete vytisknout, a poté klikněte na Vybrat stránku(y).
 6. V dialogovém okně Select Page(s) (Vybrat stránky) zvolte, kolik stránek chcete zahrnout do výběru tisku (až 10, a poté klikněte na OK.
 7. V dialogovém okně Tisk vyberte stránky, které chcete zahrnout do výběru tisku (výběrem čísla jednotlivé stránky nebo výběrem možnosti Všechny stránky).

Jak převedu dokument Google na Word?

Tisk z Dokumentů Google:

Existuje několik různých způsobů, jak tisknout z dokumentu Google.Můžete buď vytisknout celý dokument, nebo můžete vybrat konkrétní stránky a vytisknout je.

Chcete-li vytisknout celý dokument:

Chcete-li vytisknout konkrétní stránky:

 1. Otevřete dokument Google, který chcete vytisknout.
 2. Klikněte na nabídku Soubor a vyberte Tisk.
 3. V okně Tisk, které se otevře, klikněte v levém sloupci na Rozvržení stránky a v pravém sloupci vyberte Všechny stránky.
 4. Klepnutím na tlačítko OK dokument vytisknete.
 5. Chcete-li uložit svou tiskovou úlohu jako soubor PDF, klepněte v kroku 3 na možnost Uložit jako a ze zobrazeného rozevíracího seznamu vyberte možnost PDF.
 6. Chcete-li znovu zobrazit vytištěný dokument, otevřete jej v aplikaci Adobe Acrobat Reader (nebo v jiné čtečce PDF). Poznámka: Pokud máte otevřených více verzí dokumentu Google najednou, při pokusu o tisk podle výše uvedených kroků 1–5 se vytiskne pouze jedna z nich; žádné další otevřené verze stejného dokumentu Google nebudou vytištěny vůbec!Chcete-li se tomuto problému vyhnout, před dalším pokusem o tisk pomocí těchto kroků zavřete všechny ostatní Dokumenty Google.)
 7. Otevřete dokument Google, který chcete vytisknout, a klikněte na jednu z jeho stránek (kliknutím na jeho záhlaví).
 8. Na panelu nástrojů, který se zobrazí v horní části obrazovky, klikněte na Rozvržení stránky, abyste přepnuli do režimu Rozvržení stránky pro danou konkrétní stránku (viz obrázek 1 níže).

Můžete tisknout oboustranně v Dokumentech Google?

Když tisknete z Dokumentů Google, můžete tisknout oboustranně, pokud chcete.Chcete-li to provést, nejprve se ujistěte, že je dokument v režimu „Náhled tisku“.Poté postupujte takto:

 1. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko "Nastavení".
 2. V dialogovém okně "Nastavení" v části "Tisk" zaškrtněte políčko vedle "Tisk na obě strany".
 3. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Nastavení.
 4. V dokumentu vyberte stránku nebo stránky pro tisk a stiskněte Ctrl+P (nebo Command+P na Macu).

Jak ochráním dokument Google heslem?

Pokud chcete dokument Google chránit heslem, postupujte takto:

 1. Klikněte na nabídku „Soubor“ a vyberte „Dokument chráněný heslem“.
 2. Do textového pole zadejte požadované heslo a klikněte na „OK“.
 3. Chcete-li otevřít dokument s novým heslem, přejděte znovu na „Soubor“ a vyberte „Otevřít pomocí dokumentu chráněného heslem.

Jakou velikost má stránka dokumentu Google?

Tisk z Dokumentů Google může být trochu matoucí, pokud nejste obeznámeni s různými možnostmi.Zde je několik základních informací, které vám pomohou začít:

Nejprve se rozhodněte, jakou velikost chcete dokument vytisknout.Standardní stránka v Dokumentech Google je 8,5" široká a 11" vysoká.

Pokud potřebujete pouze jednu kopii dokumentu, zvolte "Pouze tisk".Pokud chcete vytisknout více kopií, zvolte „Tisk a PDF“.

Dále vyberte typ souboru, který chcete vytisknout.Dokumenty můžete tisknout ve formátu PDF nebo JPG.

Nakonec se rozhodněte, kolik kopií budete potřebovat, a klikněte na „Tisk.

Kde se nacházejí moje uložené dokumenty Google?

Pokud tisknete z Dokumentů Google, nejjednodušším způsobem tisku je otevřít dokument na Disku Google a kliknout na tlačítko „Tisk“ v horní části stránky.K tomuto tlačítku Tisk se dostanete také kliknutím na Soubor > Tisk... nebo stisknutím Ctrl+P (Command+P na Macu). Pokud máte v Dokumentech Google otevřeno více dokumentů, můžete si vybrat, který chcete vytisknout, kliknutím na jeho název v seznamu pod tlačítkem „Tisk“.

Kromě toho, pokud máte nainstalovaný prohlížeč Chrome, můžete k tisku dokumentu použít také dialogové okno Chrome Print.Chcete-li otevřít toto dialogové okno, přejděte na adresu chrome://print/ a klikněte na „Otevřít“.

Pokud nemáte nainstalovaný prohlížeč Chrome nebo chcete vytisknout dokument, který není aktuálně otevřen v Dokumentech Google, můžete si stáhnout a nainstalovat bezplatný Adobe Acrobat Reader.Po instalaci Acrobat Reader otevřete pomocí něj soubor dokumentu (.pdf) a klikněte na tlačítko "Tisk" ve spodní části okna.

Proč moje tiskárna netiskne z Dokumentů Google?

Existuje několik důvodů, proč vaše tiskárna netiskne z Dokumentů Google.Jednou z možností je, že v počítači nemáte nainstalovaný správný ovladač.Pokud používáte počítač se systémem Windows, můžete si stáhnout příslušné ovladače z webu Google.Dalším potenciálním problémem je, že vaše tiskárna nepodporuje formát souboru vašeho dokumentu.Chcete-li zajistit, aby se dokument vytiskl správně, při nahrávání do Dokumentů Google vyberte správný formát souboru.A konečně, pokud máte potíže s připojením k internetu nebo pokud je vaše síť přetížená, tisk z dokumentů Google může být kvůli tomu obtížný.Pokud tyto problémy přetrvávají, požádejte o pomoc s jejich řešením zákaznický servis.

Jak mohu vytvořit záhlaví a zápatí v Dokumentech Google?

Tisk z Dokumentů Google může být trochu matoucí, pokud na to nejste zvyklí.Zde je několik tipů, jak tisknout z Dokumentů Google:

 1. Klikněte na nabídku „Soubor“ a vyberte „Tisk“.
 2. V okně "Možnosti tisku" klikněte na záložku "Nastavení stránky" a vyberte požadovanou tiskárnu.
 3. Vyberte stránky, které chcete vytisknout, a klikněte na tlačítko "Tisk".
 4. Pokud máte nějaký text záhlaví nebo zápatí, který chcete zahrnout do výtisku, zadejte jej do textového pole vedle "Text záhlaví" nebo "Text zápatí" a klikněte na tlačítko "OK".
 5. Chcete-li zkontrolovat chyby ve výtisku, klikněte na tlačítko "Zobrazit náhled tisku" před kliknutím na tlačítko "Tisk" na poslední stránce výtisků.

Mohu hromadnou korespondenci v Dokumentech Google?

Existuje několik způsobů, jak tisknout z Dokumentů Google.

Můžete použít tlačítko Tisk v nabídce Soubor nebo můžete použít ikonu Tiskárna na panelu nástrojů a vybrat Tisk z rozevíracího seznamu.

Pokud chcete dokument hromadně sloučit, můžete to udělat tak, že jej otevřete v aplikaci Microsoft Word a vyberete Hromadná korespondence z nabídky Vložit.

Jaká je maximální velikost souboru pro nahrání do Dokumentů Google?

Neexistuje žádná maximální velikost souboru pro nahrávání do Dokumentů Google.Google však doporučuje, abyste své soubory udržovali malé, aby se zkrátila doba načítání a šetřila se šířka pásma.Své dokumenty můžete optimalizovat pro rychlejší načítání pomocí kompresního nástroje, jako je gzip nebo deflate, a vyhnout se velkým obrázkům a videím.Kromě toho můžete snížit počet stránek v dokumentu tak, že jej rozdělíte do více souborů a uložíte je jako samostatné soubory .docx.Nakonec se ujistěte, že je formátování správné – pokud například používáte tučné písmo nebo kurzívu, ujistěte se, že tyto styly textu jsou v celém dokumentu použity konzistentně.