Jak změníte rok na Google Maps?

Rok můžete v Mapách Google změnit podle následujících kroků:1.Na hlavní obrazovce Map Google klikněte na mapu požadovaného umístění.2.V levém horním rohu obrazovky klikněte na „Možnosti“.3.V okně Možnosti, které se objeví, klikněte na „Mapy“.4.V části Možnosti map vyberte možnost Datum a čas. 5.Klikněte na tlačítko vedle "Rok" a vyberte nový rok z rozbalovací nabídky.6.Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno možností Map a vrátíte se do zobrazení mapy.7.Chcete-li zkontrolovat, jak vaše změny ovlivnily mapová data Google, umístěte ukazatel myši na libovolné místo na mapě a v pravém dolním rohu vyhledejte datumové razítko (nebo použijte tento praktický online nástroj ).8.

Jaký je nejstarší rok, který můžete zobrazit na Mapách Google?

Mapy Google vám umožňují zobrazit rok, ve kterém se místo nachází.Chcete-li změnit rok v Mapách Google, postupujte takto:

 1. Otevřete Mapy Google a klikněte na mapu požadovaného místa.
 2. Na levé straně obrazovky v části „Nastavení“ vyberte „Mapy“.
 3. V části „Nastavení map“ klikněte na „Pokročilé možnosti“.
 4. V okně, které se otevře, přejděte dolů a vyhledejte „Rok“.Kliknutím na něj změníte rok zobrazený na mapě.
 5. Kliknutím na tlačítko OK uložíte změny a vrátíte se do Map Google.

Jak přistupujete k historickým datům v Mapách Google?

Jak přidáte vlastní mapu na svůj web?Jak můžete pomocí Map Google prozkoumat místa, která nejsou ve vaší blízkosti?Jaké funkce Map Google vám mohou pomoci při plánování výletů?Jak můžete sdílet mapy s ostatními?Jak mohu začít používat Mapy Google pro obchodní účely?

Mapy Google jsou úžasným nástrojem pro objevování světa kolem vás.S ním můžete najít místa, která nejsou ve vaší blízkosti, vidět, jak vypadají různé části světa v různých ročních obdobích a další.Zde jsou čtyři způsoby, jak změnit rok v Mapách Google:

Google má velké množství historických dat, ke kterým mají uživatelé přístup prostřednictvím jeho mapovacích nástrojů.Tato data zahrnují vše od adres ulic přes hustotu obyvatelstva až po počasí.Tyto informace můžete dokonce použít k vytvoření vlastních map, které ukazují, jak se různé oblasti v průběhu času měnily.

Pokud chcete, aby si vaši čtenáři nebo diváci mohli prohlížet vaše mapy offline i online, přidání vlastní mapy je způsob, jak jít.Můžete použít jakýkoli mapový softwarový program nebo online službu, jako je MapQuest nebo OpenStreetMap (OSM). Jakmile bude mapa připravena, stačí zkopírovat a vložit kód do HTML kódu vašeho webu nebo textového editoru blogového příspěvku.

Jednou ze skvělých funkcí Map Google je jejich schopnost zobrazovat kromě map a pevnin také satelitní snímky a letecké snímky konkrétních oblastí.To usnadňuje lidem, kteří žijí v odlehlých oblastech nebo často cestují mimo svou oblast, aniž by měli přístup k silnicím nebo jiným orientačním bodům v okolí.“

Jakmile jednou z výše uvedených metod vytvoříte vlastní mapu, je snadné ji sdílet s ostatními – stačí ji nahrát na váš web nebo odeslat jako přílohu e-mailu!Umožníte tak dalším lidem, kteří mají zájem dozvědět se o historii, geografii a kultuře vašeho regionu, aby se zapojili do zábavy.

 1. Získejte přístup k historickým datům na Mapách Google
 2. Přidejte na svůj web nebo blog vlastní mapu
 3. Pomocí Map Google prozkoumejte místa, která nejsou ve vašem okolí
 4. Sdílejte mapy s ostatními

Existuje způsob, jak v Mapách Google zobrazit několik let najednou?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, protože způsob změny roku v Mapách Google se bude lišit v závislosti na vašem zařízení a operačním systému.Některé tipy, jak změnit rok v Mapách Google, však zahrnují použití vyhledávacího pole nebo možností nabídky, stažení mapové aplikace z App Store nebo Google Play Store nebo použití rozšíření prohlížeče.

Pokud používáte stolní počítač, můžete použít nástroje jako Microsoft Excel nebo Tabulky Google k vytvoření vlastních map, které zobrazují různé roky.Můžete také použít online nástroje jako datecalc.com nebo timeanddate.com k vyhledání konkrétních dat a jejich změně na mapě.

Nakonec, pokud vše ostatní selže a potřebujete se vrátit zpět k výchozímu zobrazení Map Google (které zobrazuje aktuální geografické informace), jednoduše otevřete webovou stránku v prohlížeči a přejděte na adresu maps.google.com/maps/.

Můžete porovnat aktuální mapy s předchozími verzemi na Google Maps?

Google Maps je online mapová služba vyvinutá společností Google.Nabízí mapy různých typů, včetně satelitních, Street View a terénu.Uživatelé mohou změnit rok v Mapách Google výběrem možnosti „datum“ z hlavní nabídky a poté výběrem roku.Mapa zobrazí ulice, orientační body a další objekty podle kalendáře daného roku.Pro srovnání jsou k dispozici také předchozí verze Map Google.

Jak často se aktualizují data v Mapách Google?

Mapy Google aktualizují svá data často, obvykle každých několik hodin.Frekvence aktualizací se však může lišit v závislosti na lokalitě.Například oblasti poblíž velkých měst budou dostávat aktualizace častěji než venkovské oblasti.

Jaké faktory určují, které roky je možné zobrazit na Mapách Google?

Když otevřete Mapy Google, zobrazí se seznam let, které je možné zobrazit.Tento seznam je založen na datu, kdy byly Mapy Google poprvé vydány.

Mají všechny oblasti v Mapách Google k dispozici stejné množství historických dat?

Na tuto otázku neexistuje žádná odpověď, protože záleží na konkrétních potřebách vašeho podnikání.Některé tipy, jak změnit rok v Mapách Google, však mohou zahrnovat použití nástroje pro zadávání data v rozhraní Map, ruční úpravu mapových dat nebo použití nástrojů třetích stran.

Pokud potřebujete pomoc s hledáním nebo úpravou mapových dat, je k dispozici řada online zdrojů, které vám mohou pomoci.Můžete například použít centrum nápovědy Map Google k vyhledání informací o konkrétních funkcích platformy Mapy nebo vyhledání konkrétních výukových programů a průvodců o úpravě mapových dat.Mnoho mapových služeb navíc nabízí své vlastní nástroje pro změnu data a času na mapách.Pokud hledáte komplexnější řešení, zvažte najmutí profesionálního poskytovatele mapových služeb.

Proč by někdo chtěl změnit rok na Mapách Google?

Existuje několik důvodů, proč by někdo mohl chtít změnit rok v Mapách Google.Pokud například žijete v místě, které bylo v minulém roce postiženo přírodní katastrofou, a chcete lidem ukázat, že se vaše oblast zotavila, nebo pokud se snažíte zdokumentovat historické události, které se staly v jiném roce, než je rok jeden aktuálně zobrazený na Google Maps.Někteří uživatelé mohou chtít přepínat mezi roky pro zábavu (například proto, že se zajímají o historické události, které se odehrály během jiného kalendářního roku). Chcete-li změnit rok v Mapách Google, nejprve otevřete aplikaci a podepište na váš účet.Poté z hlavní nabídky vyberte „Mapy“ a vyberte „Moje poloha“.Dále klikněte na tři řádky v horní části obrazovky (mapa se oddálí, abyste ji lépe viděli) a vyberte „Nastavení“.V části „Obecné“ klikněte na „Datum a čas“ a poté vyberte formát data, který chcete použít: RRRR-MM-DD nebo MM/DD/RRRR.Nakonec se v části „Pokročilé“ ujistěte, že je „Rok“ nastaven na to, co chcete: Y nebo N. Pokud potřebujete pouze přepínat mezi dvěma různými roky, aniž byste měnili další nastavení, jednoduše zadejte Y pro rok 1. a N pro rok 2 do obou polí pod "Advanced" a stiskněte OK.Chcete-li mít větší kontrolu nad formátováním dat, prostudujte si naši příručku Jak změnit datum na mapě Google .

K čemu slouží prohlížení údajů z minulých let na GoogleMaps?

Když používáte Mapy Google, můžete vidět, co se ve vaší oblasti změnilo od posledního použití aplikace.To je užitečné pro hledání adres, tras a dalších informací.Tato data můžete také použít k plánování výletů a hledání nových míst k návštěvě.

Změna roku v Mapách Google:

 1. Otevřete Mapy Google.
 2. Klepněte na tlačítko Nabídka (tři čáry v trojúhelníku v levém horním rohu obrazovky).
 3. Klepněte na Nastavení.
 4. V části Obecné klepněte na Datum a čas .
 5. V části Formát data klepněte na jednu z možností: Rok/Měsíc/Den nebo Měsíc/Den/Rok .
 6. Chcete-li změnit rok, vyberte novou možnost ze seznamu a klepněte na OK.